Girona: La CUP i Maulets critiquen l’elaboració del pla de joventut

Nacional

Després d'un procés d'elaboració que ha ocupat els darrers mesos, el Ple municipal del 8 d'abril ha aprovat el Pla Local de Joventut de Girona […]Després

d'un procés d'elaboració que ha ocupat els darrers mesos, el Ple

municipal del 8 d'abril ha aprovat el Pla Local de Joventut de Girona

pel període 2008-2011. Més enllà del contingut del Pla, que encara no

ha estat fet públic, des de la CUP de Girona volem fer nostres les

crítiques de l'organització juvenil Maulets pel que fa al procés

d'elaboració del nou Pla i la forma com s'ha relacionat amb l'antic, el

2005-2007.


En primer lloc, s'ha incomplert part del que disposava el Pla 2005-2007

a l'apartat d'Avaluació, especialment en allò referent a consultar els

joves de la ciutat.


En cap moment es va donar l'opció d'entitats

juvenils ni particulars a fer cap mena de valoració del Pla ni a fer

propostes de cares al següent. Aquest fet, a part d'incomplir amb un

Pla que en el seu dia va aprovar el ple de l'Ajuntament i que va ser

subvencionat per la Secretaria de Joventut de la Generalitat, ha

impedit que la veu dels joves de la ciutat hagi estat present a l'hora

d'enfocar el nou Pla.


En segon lloc, els canals participatius habilitats per al procés

d'elaboració del nou Pla han estat insuficients i deficients. El primer

d'aquests canals, comptades reunions amb representants dels estudiants

als instituts de secundària, a part que no garanteix que la totalitat

dels estudiants dels centres s'assabenti del procés, sobretot deixa

fora del procés els milers de joves de la ciutat que no estudien als

instituts, i que sens dubte, formem una majoria. El segon canal fou la

posada en marxa d'una pàgina web per a fer propostes. Respecte a

aquesta pàgina, cal dir que el període per a les propostes fou

exageradament reduït, a més que no se'n feu cap tipus de difusió.

Al mateix temps, hi ha hagut una manca d'informació total cap als

particulars i les entitats juvenils al voltant d'aquest procés que no

hem rebut cap comunicació formal, encara que fos informativa, que

s'estigués duent a terme. Per tant, la manca d'informació i difusió,

sumada a uns canals participatius absolutament insuficients i de cara a

la galeria han fet que la gran majoria dels joves de la ciutat no

tinguin idea del procés que s'ha dut a terme i que la participació ha

estat nul·la per impediment.

Som, doncs, davant d'una nova mostra, com en el cas del Senat dels

Joves, que l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament no es creu la

participació juvenil i que, malgrat els intents per mostrar-se oberta a

l'opinió i expressió dels joves en la definició de la seva acció

institucional, la presa de decisions i els projectes que engega estan

sotmesos als interessos exclusius de l'equip de govern municipal i al

control dels representants polítics que en formen part. És per això que

volem fer pública la nostra crítica a la gestió de l'Àrea de Joventut

en l'àmbit de la participació juvenil i exigir que deixin de posar-se

en marxa processos i canals participatius mal plantejats, sense difusió

i sense voluntat real d'escoltar i fer cas de l'opinió dels joves de la

ciutat.

8 d'abril de 2008