Girona: La CUP es perfila com l’alternativa d’esquerres en clau nacional per a les municipals

Nacional

La CUP presenta algunes de les seves propostes de futur en un acte polític i lúdic al centre cívic de Sant Narcís. Alhora fa una […]


La CUP presenta algunes de les seves propostes de futur en un acte

polític i lúdic al centre cívic de Sant Narcís. Alhora fa una crida a

la participació ciutadana i convida als gironins i gironines a fer-li

arribar les seves inquietuds i propostes.


La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona ha

començat el procés per preparar les eleccions municipals de l'any

vinent i ahir a la nit va fer un acte polític, amb sopar inclòs, en el

qual ja va presentar algunes de les propostes sobre les quals

treballarà. De tota manera, comença un cicle en el qual es buscaran

complicitats per engrescar la gent i involucrar-los en el projecte.

Entre les propostes que van presentar ahir es va parlar de la

necessitat de destinar inversions a tots els barris i no només al

centre perquè les zones perifèriques no es degradin, o la necessitat de

garantir un repartiment homogeni de la població immigrada per no crear

barris marginals. També es reclama la realització d'un cens de pisos

buits, aparcaments dissuasius, una nova xarxa de carrils bici o la

creació d’un nou model policial, així com una revisió dels mecanismes

de participació ciutadana. També es va anunciar l'inici d'una campanya

pel «no» a l'Estatut.

L’acte es va encetar amb un sopar popular i

posteriorment es va iniciar l’acte polític. Es va fer un repàs de la

feina feta i es van dibuixar els eixos de treball en que la CUP

articularà la seva activitat. L’acte polític va cloure amb la projecció

d’un DVD. A continuació va tenir lloc l’espectacle "Tastets Catalans",

a càrrec de Produccions nebuloses, una proposta multimèdia que combina

dalt de l’escenari música, projeccions, dansa, teatre i històries de la

nostra terra.

22 de maig de 2006