Girona: La CUP presenta les al·legacions als Pressupostos Municipals

Nacional

La CUP de Girona presenta les seves al·legacions en relació a la proposta del Pressupost Municipal 2010 (aprovat inicialment el passat mes de desembre i […]La CUP de Girona presenta les seves al·legacions en relació a la

proposta del Pressupost Municipal 2010 (aprovat inicialment el passat

mes de desembre i actualment en exposició pública prèvia a l'aprovació

definitiva). La poca transparència del procés i la retallada de les

despeses són els aspectes que més critiquen.

Tal i com ja ha fet en els darrers anys, la CUP al·lega qüestions de procediment en l'elaboració del pressupost municipal. Es tracta d'un mecanisme absolutament opac, ja que no és possible que els ciutadans accedeixin a la documentació prèvia, a les dades econòmiques bàsiques ni al debat dins l'equip de govern. Així, ens queixem del fet que es procedeixi a l'aprovació inicial sense que trascendeixin les dades proposades (tan sols a través de la premsa ens assabentem d'allò que el govern municipal vol que sapiguem). És només en el procés d'exposició pública posterior que hi ha possiblitats d'accedir a la informació completa. De totes maneres, per si sol aquest accés continua éssent un procediment farragós (s'exposa durant menys d'una setmana – en horari laboral – i cal personar-se en una dependència municipal per finalment poder consultar una documentació complexa i de no sempre fàcil comprensió). Mai s'ha arribat a atendre la petició de la  CUP de que aquesta informació sigui accessible a través de la web municipal. Malgrat tot, no deixarem de reclamar la posada en marxa de procediments participatius en l'anàlisi, valoració i elaboració dels pressupostos municipals – tal i com ja passa en d'altres municipis del país -.

Per altra banda, la CUP també al·lega un dels aspectes que considerem més "escandalosos" de la proposta de Pressupost Municipal del 2010: En l'apartat de "despesa", la reducció de més del 32% de la partida d'inversions (a la qual cal afegir-hi una altra disminució del 17% de la partida de "transferències"). En l'exercici anterior (el del 2009) ja vam plantejar la necesitat d'ampliar aquest capítol d'inversions  com a eina bàsica per combatre la situació de crisi econòmica (aleshores es va acabar aprovant en 11.690.160 €). Tot i les perspectives de perllongament de la situació de crisi, pel 2010 tan sols es preveuen 7.895.000 € en aquest apartat. No es tracta de cap acudit, tot i que ho sembli ! En qualsevol cas, i sigui a través de la modificació del Pressupost o amb actuacions

posteriors, creiem que és molt necessari aconseguir un augment considerable d'aquesta despesa, situant-la com a mínim als nivell que ja exigíem per a l'anterior exercici.

En tercer lloc, també presentem al·legacions a l'apartat d'ingressos. Aquest any observem com el volum d'ingressos que carreguen directament a la ciutadania (Impostos Municipals i Taxes) creixen un 2% respecte a l'any 2009 (dels 66.271.932 € del 2009, als 67.595.220€ previstos per al 2010). Al mateix temps, els ingressos derivats de les transferències de l'Estat baixen en més del 23% (dels 29.809.995 € del 2009 als 22.702.835 € previstos per al 2010). Això és el reflex clar de l'agreujament de la situació d'espol·li fiscal que continua patint el nostre país. Tot,

malgrat les promeses estatutàries. Demanem -com ja fèiem l'any passat- una actitud més valenta per part del consistori municipal per a enfrontar-se amb aquest abús permanent.

Com a conclusió, pensem que el fet de plantejar el proper exercici del 2010 (en situació de crisi perllongada) amb un pressupost regressiu respecte a l'any anterior (es passa d'un volum total de 104.587.547 € de l'any 2009 a un total de 99.378.055 € previstos per al 2010) és -com a mínim- un despropòsit.  Volem creure que d'una forma o altre es mirarà de corregir aquest desgavell. La CUP hi treballa !

18 de gener de 2010