Girona: La CUP ha presentat una queixa demanant que es posin més mitjans per millorar el reciclatge.

Nacional

Els treballadors que desenvolupen les seves activitats en el centre de treball de l' Ajuntament de Girona a la Plaça del Vi núm. 1 i […]Els treballadors que desenvolupen les seves activitats en el centre

de treball de l' Ajuntament de Girona a la Plaça del Vi núm. 1 i al

c.Ciutadans núm. 2-4 disposen de papereres per recollir paper i

cartró, així com d'altres papereres per recollir la resta de residus

orgànics o e plàstic que es generen durant l'activitat laboral. Ens

consta, a més, que l'empresa concessionària del servei de les

dependències municipals CLECE S.A. recull els residus en bosses

separades i de diferents colors per diferenciar el tipus de residus.

Ara bé, una vegada recollides les bosses, el procés de reciclatge s'entronca. Donat que aquests centres de treball es troben al Barri Vell- que no disposa de contenidors i a on els camions de les escombraries que recullen totes les bosses ho fan porta a porta i, per tant, no es diferencia la brossa – tota la feina que porten a terme empleats municipals i de la neteja no té sentit, ja que les escombraries s'acaben llançant al mateix camió.

Per tant, la CUP sol.licita que es prenguin les mesures pertinents per a solucionar aquest problema. Tot i que des del govern municipal fa anys que s' incentiva i educa perquè tots contribuïm a reciclar i a separar segons la seva composició els residus, l'Ajuntament de la nostra ciutat no contribueix a generar un clima adequat de confiança, ja que, el responsable de l'àrea el Regidor Enric Pardo desconeix aquesta pràctica, que ja fa anys que dura.

9 de març de 2009