NO A LA GUERRA, NO A L’OTAN

Nacional

Posicionament respecte a la guerra a Ucraïna


Exigim l’aturada immediata de la guerra, iniciar la distensió, desmilitarització i pacificació de la regió, que s’ha de forjar, de manera indispensable, a partir de la retirada de tropes i equipament militar de l’OTAN de les fronteres russes i el compliment dels pactes de desarmament incomplerts pels EUA des dels anys 90.  
  
Denunciem les accions militars que pateix el poble d’Ucraïna per part del govern rus i de l’OTAN així com el paper que ha tingut la Unió Europea, especialment des de la crisi del moviment Maidan de 2013. Instem a l’aturada immediata del desplegament de tropes a la zona i la retirada d’aquestes als seus respectius territoris.
  
Fem una crida al diàleg i el retorn a les vies diplomàtiques entre totes les parts per buscar una solució. Cal establir un marc de relacions internacionals, basat en els criteris recollits a l’Acord de Minsk, i oposat al marc que imposa l’OTAN que es basi en el respecte a la sobirania dels pobles, la solidaritat, la cooperació i la pau.

Cal assenyalar també les responsabilitats dels EUA i de l’OTAN com a forces imperialistes que han promogut la guerra amb conseqüències desastroses per la població. L’Afganistan, l’Iraq, Síria o Líbia en són els exemples més recents.

Denunciem que el govern de l’estat espanyol hagi optat per alinear-se amb l’OTAN en comptes de  contribuir a la resolució del conflicte reforçant la via diplomàtica i de diàleg.
 
Emplacem a les nacions sense estat dins d’Espanya i França a treballar en un marc antiimperialista i allunyat de les posicions bel·licistes de l’OTAN. Madrid i Paris no poden decidir per nosaltres. No volem les seves bases i exèrcits en les nostres nacions.
  
Denunciem que, un cop més, qui pateix la guerra és la població civil i no aquells que la provoquen per interessos econòmics. No a la guerra! No a l’OTAN!

25 de febrer de 2022