Hospitalet de Llobregat: La CUP s’oposa a l’enderroc de La Fonteta

Nacional

La Fonteta és un petit veïnat situat al barri de Santfeliu, format per una vintena de cases unifamiliars amb jardí o hortet, construïdes durant la […]


La Fonteta és un petit veïnat situat al barri de Santfeliu, format per una vintena de cases unifamiliars amb jardí o hortet, construïdes durant la primera meitat de segle XX seguint l’ideal de casa d’esbarjo als afores de la gran ciutat, perquè llavors l’Hospitalet era encara la rodalia agrícola de Barcelona.

El barri, construït en tot moment d’acord amb la legalitat vigent, va ser condemnat a desaparèixer l’any 1976 per la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, una institució no-democràtica i tardofranquista. Aquell any la Comisiónpromulgava el Pla General Metropolità (PGM): les cases de la Fonteta passaven a ser, per decret, zona verda.

L’any següent, el 1977, es produeixen les primeres eleccions democràtiques, però ni aquell primer ajuntament, ni cap dels posteriors ha esmenat la injustícia comesa l’any 1976, malgrat que existeixen instruments legals per fer-ho.

I així arribem a l’any 2008. El mes de juliol d’aquell any l’Ajuntament va aprovar una modificació del PGM per obtenir sòl per al desenvolupament de l’ARE de la Remunta. Per a sorpresa dels veïns, l’Ajuntament hi havia inclòs el barri de la Fonteta. L’Ajuntament, lluny de treure el barri dels llimbs urbanístics, insisteix a voler enderrocar la Fonteta. El motiu: “està fora d’ordenament”. El que no es diu és que “està fora d’ordenament” per una norma no-democràtica de 1976.

Des d’aquell moment el procés de l’ARE de la Remunta, que inclou l’enderroc del barri de la Fonteta i el reallotjament dels veïns, segueix endavant tot i l’oposició del veïnat, que no vol abandonar casa seva.

Des de la CUP s’ha denunciat reiteradament el xantatge que suposa vincular la construcció pisos a l’obtenció d’equipaments, d’habitatge a preus assequibles i de zona verda. En aquest cas particular lamentem, a més, que l’Ajuntament hagi afegit l’enderroc del barri de la Fonteta a la jugada.

Des de la CUP valorem l’esforç del veïnat per mantenir el seu carrers i els seus habitatges en condicions dignes malgrat les múltiples traves administratives que han patit des de 1976.

Des de la CUP veiem amb bons ulls la proposta veïnal de normalització urbanística i integració dels habitatges al parc de Can Boixeres, per l’afegit en sensació de seguretat i en seguretat efectiva que la presència d’habitatges i veïnat dóna al parc.

Des de la CUP lamentem que el PSC no hagi modificat el PGM per salvar la Fonteta malgrat tenir els instruments legals per fer-ho des de l’Ajuntament.

Així doncs, donat que l’enderroc de la Fontenta no proporciona per si mateix un benefici col·lectiu per a la ciutadania de l’Hospitalet, ans el contrari, i donat el caràcter excepcional que ha de tenir l’enderroc d’habitatges en contra de la voluntat del seus habitants, la CUP demana a l’Ajuntament que aturi tot el procés fins que no s’hagi arribat a un acord satisfactori pel veïnat. I en cas que no s’arribi a cap acord, exigim que, com a mínim, s’excloguin els habitatges de la Fonteta de l’ARE de Remunta i es normalitzi finalment la seva situació urbanística.

23 de novembre de 2010