El jutjat descarta arxivar la causa contra Serra, Todó i part del Consell d’Administració i ordena seguir endavant amb el procediment

Nacional

El magistrat García de Eulate López, titular del Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona, ha dictat una interlocutòria de data 16 de desembre del 2014 […]


El magistrat García de Eulate López, titular del Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona, ha dictat una interlocutòria de data 16 de desembre del 2014 en la que assumint la imputació plantejada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) com a acusació popular i la fiscalia ordena enviar a judici la causa que se seguia pels sobresous de Catalunya Caixa.

En una detallada interlocutòria el magistrat fixa els fets que seran objecte de la fase de judici oral en la qual es diu que “los acusados, unos beneficiarios directos por la aprobación de unos elevados ingresos a su favor y otros convenios de orden económico y otros en connivencia o con temeridad rayana en el dolo con el propósito de ser bien vistos en la institución y abriendo puertas a alguna expectativa o posibilidad futura, todos en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales tomaron las aparentemente reprobables que se consideran.”

La resolució envia a judici els imputats Adolf Todó i Narcís Serra i també a aquells membres del Consell d’Administració que van votar a favor dels sobresous a Catalunya Caixa mentre l’entitat ja havia rebut diner públic. La resolució judicial descarta expressament l’arxiu de la causa que havien sol·licitat les defenses i a més considera que no és necessària la pràctica de més diligències d’investigació a la vista de la documental i les pericials presents a la causa, entenent que hi ha indicis clars i suficients d’un delicte d’administració deslleial.

Ara confereix a les acusacions deu dies per a formular acusació tot i que primer la interlocutòria ha de guanyar fermesa. En aquest sentit resulta previsible que les defenses interposaran recurs d’apel·lació perquè l’Audiència de Barcelona confirmi o revoqui aquesta primera resolució de tancament de la instrucció i confirmació de la imputació.

La CUP, present des del primer moment en aquesta causa, es felicita de la resolució judicial en el benentès que es tracta d’un primer pas en la fiscalització del saqueig de Catalunya Caixa i de la lluita contra la impunitat dels responsables de la dramàtica situació social i econòmica actual així com també d’aquells que malgrat la injecció de diner públic han provocat la desaparició del model de caixes d’estalvi.

23 de desembre de 2014