El jutjat dóna la raó a Anna Gabriel i diu que se li van vulnerar drets fonamentals amb la prohibició del seu acte a Vitòria

Nacional

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Vitòria ens ha notificat aquest matí la Sentència que resol la demanda interposada per la Delegació del Govern […]


El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Vitòria ens ha notificat aquest matí la Sentència que resol la demanda interposada per la Delegació del Govern espanyol a Vitòria que va donar lloc a la suspensió d’un acte d’Anna Gabriel el passat 15 de setembre del 2017 a la mateixa ciutat.

En aquell moment la petició de suspensió de la Delegació del Govern espanyol va ser atesa pel Jutjat com a mesura cautelar fet que va provocar la suspensió de l’acte en el transcurs del mateix amb l’entrada de la Guàrdia Urbana de la ciutat i la interrupció de l’acte. Per donar cobertura a aquesta suspensió es va formalitzar el procediment contenciós administratiu en què figuraven com a actors l’Advocacia de l’Estat actuant en nom del govern espanyol i com a demandats l’Ajuntament de Vitòria i Anna Gabriel i Sabaté. El debat que s’ha resolt en aquest procediment era si l’autorització de l’acte era o no era conforme a dret.

L’Ajuntament de Vitòria va optar per demanar que no es dictés sentència perquè l’acte ja s’havia suspès i la representació de l’Anna Gabriel i Sabaté, exercida pel també diputat en la passada legislatura Benet Salellas, va demanar que s’entrés en el fons del debat i que es valorés que estaven en joc drets fonamentals bàsics de participació política, reunió i llibertat d’expressió.

Ara la sentència dóna la raó a Anna Gabriel i desestima el recurs interposat pel govern espanyol, condemnant-lo a més a pagar totes les costes causades, i el jutjat argumenta en una extensa sentència de 25 pàgines que:

1) No era un acte de campanya electoral, perquè el referèndum estava suspès i perquè Gasteiz no és Catalunya.
2) El dret fonamental de reunió i de llibertat d’expressió, igual que el pluralisme polític, són essencials i prioritaris en una societat democràtica
3) Que no li correspon a l’Ajuntament controlar el contingut polític o partidista dels actes que se celebren
4) Que el concepte de “neutralitat” com l’entén la delegació del govern espanyol és contrari als principis bàsics d’una democràcia deliberativa

La CUP-CC valora molt positivament la sentència perquè suposa precisament reconèixer que en un sistema que es pretengui democràtic ha de prevaldre sempre l’exercici dels drets i llibertats més fonamentals i suposa també reconèixer l’ambient de vulneració massiva de drets que vam viure els catalans i catalanes en les setmanes prèvies a l’1 d’octubre.

14 de setembre de 2018