La CUP-NCG considera que la Mesa del Parlament ha actuat de manera improcedent i amb manca de rigor formal respecte l’informe d’Antifrau

Parlament

Els anticapitalistes s’han dirigit a l’Oficina Antifrau de Catalunya “per conèixer de primera mà la seva visió” sobre aquest afer i traslladar-li les preocupacions


La CUP-NCG exposa la seva preocupació davant l’actuació de la Mesa del Parlament de Catalunya a la sessió d’aquest matí. Consideren que s’ha actuat de manera improcedent i amb manca de rigor formal a l’hora de prendre els acords relatius a la investigació de possibles irregularitats i males praxis per part de la institució, realitzada per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Els anticapitalistes sempre han defensat que han tingut coneixement de l’existència de possibles irregularitats, la necessitat d’aclarir els fets i dur a terme totes les accions necessàries per reparar-los. En aquest sentit, el paper de la formació a la Mesa ha estat contundent, defensant des d’un primer moment que calia posar el Parlament a disposició de qualsevol investigació.

Tanmateix, davant les recomanacions i conclusions de l’informe de l’Oficina Antifrau, s’ha presentat un informe elaborat pel Secretari General del Parlament per tal de donar resposta a la institució, que es pretenia validar de manera immediata malgrat la manca de temps per al seu anàlisi. Una qüestió que pels independentistes és rellevant, tenint en compte que té més d’un centenar de pàgines i s’ha presentat en paper a l’inici de la reunió.

Aquest informe ha estat adoptat per la Mesa amb els vots favorables del PSC, Junts i ERC, malgrat l’abstenció de la CUP-NCG, s’ha proposat l’adopció de diversos acords per donar resposta a les peticions d’Antifrau. Uns acords que els independentistes consideren difícils de valorar sense l’anàlisi previ de l’informe.

La CUP-NCG considera que aquest procediment de validació de l’informe no és procedent, així com tampoc la dels acords que en puguin derivar. Per tot això, el grup ha impugnat al procediment de debat i decisió, s’ha abstingut a l’adopció de l’informe, ha votat en contra dels acords -llevat dels que recollien de manera precisa les indicacions d’Antifrau–. Així mateix, la CUP-NCG també ha sol·licitat la convocatòria urgent d’una Mesa Ampliada per abordar la qüestió i s’ha dirigit a l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal de conèixer de primera mà la seva visió sobre aquest afer i traslladar-li les preocupacions i dubtes.

En relació als informes de l’Oficina Antifrau pròpiament, l’opinió de la formació és que cal aplicar les conclusions i recomanacions amb rigor, tant en els casos del passat com en els que ara es puguin estar produint, també a efectes preventius de cara al futur. En aquest sentit, els independentistes recorden que el millor que es pot fer és convertir el contingut de l’informe d’Antifrau en criteris d’actuació d’ara en endavant; tot això, amb la intenció de millorar la transparència i la legitimitat de la institució. El Parlament de Catalunya ha de ser exemplar en matèria de transparència i bona gestió.

12 de desembre de 2023