Lleida: La CUP demana l’aturada inmediata de les obres del Roser per incompliment de la normativa

Nacional

La CUP de Lleida ha presentat  al registre de l’Ajuntament  un recurs de reposició contra el Decret de concessió de la llicència ambiental a Paradores […]La CUP de Lleida

ha presentat  al registre de l’Ajuntament  un recurs de reposició

contra el Decret de concessió de la llicència ambiental a Paradores de

Turismo, fonamentat en la nul·litat de la llicència per infracció de la

normativa d’incendis i la normativa mediambiental, recurs al que han

afegit la petició de mesura de suspensió cautelar de les obres fins a

la seva resolució.


Cal recordar que els defectes detectats en el

projecte del parador ja es varen exposar per part de la CUP en

al·legacions anteriors a l’expedient de dates 20 de febrer i 4 de

setembre de 2009; malgrat el qual l’Ajuntament de Lleida no ha actuat

com a administració ambiental que ha de vetllar per la conformitat dels

projectes, sinó com a part interessada, en intentar justificar les

deficiències del projecte per comptes de requerir al titular de

l’activitat a esmenar els defectes amb documentació complementària, com

és procedent en aquests casos.

El cas més flagrant és l’existència d’un informe desfavorable de

Bombers de 16 d’octubre de 2009 en que, preguntats sobre les

al·legacions de la CUP, es diu que en el cas del parador que es pretén

instal·lar enmig del carrer Cavallers, es tracta d’un “nucli urbà

consolidat en el que no és possible complir alguna de les percepcions

com poder ser la façana accessible o l’hidrant d’incendis”. Per la qual

cosa l’informe indica que cal “aportar memòria justificativa amb

condicions de seguretat addicionals que garanteixin unes condicions de

seguretat equivalents de les reglamentades amb conformitat prèvia dels

serveis tècnics municipals”.

No obstant aquest informe de bombers desfavorable, la Paeria no

solament no ha sol·licitat a Paradores aquesta memòria de condicions

addicionals de seguretat sinó que en el Decret de concessió de la

llicència omet interessadament entrar a valorar aquest informe

desfavorable.

Per tot això hem sol·licitat la revocació d’aquesta llicència

ambiental, el que implicaria revocar també la llicència d’obres

(atorgada el 17 de febrer passat i de la que la CUP hagut

d’assabentar-se per la premsa, ja que la Paeria encara no ens l’ha

notificada a dia d’avui malgrat tenir la condició de part interessada

en l’expedient), així com la suspensió immediata de les obres mentre es

resol el recurs.

Des de la CUP emplacen un cop més a la Paeria a aturar d’immediat les

obres per a la conversió de l’edifici del Roser en un Parador Nacional

i a que aquest edifici esdevingui de nou un espai obert a totes les

lleidatanes i lleidatans i no un hotel de luxe per uns pocs.

12 de març de 2010