Lleida: La CUP insta a l’exèrcit espanyol a marxar de la timoneda d’Alfés i del conjunt dels Països

Nacional

La CUP davant les maniobres militars que exèrcit espanyol de l'aire està duent a terme  a a la timoneda, una zona protegida pel pla d'Espais […]La CUP

davant les maniobres militars que exèrcit espanyol de l'aire està duent

a terme  a a la timoneda, una zona protegida pel pla d'Espais d'Interès

Natural de Catalunya (PEIN) al municipi d’Alfés de Lleida, amb

l’autorització de la conselleria de Política Territorial de la

Generalitat de Catallunya vol fer publiques les següents consideracions:


– Que l’exèrcit

espanyol no és ni ha estat mai benvingut a les nostres contrades ni al

conjunt del país i els seus valors són ampliament rebutats per la

ciutadania, i que aquestes maniobres no són altra cosa que un intent

d’intimidar la població local i de violentar-ne llurs vides i rutines,

tot i recordant-los que com a ciutadans catalans es troben sota status

de país ocupat.


– Que

les conselleries de Política Territorial i Medi Ambient que han

autoritzat el desplegament, l’acampada i les maniobres d’aquests

soldats, en una zona protegida, són la prova més fefaent del

vassallatge a l’exèrcit i a la resta de pilars sobre els que es

sustenta la monarquia espanyola de la classe política local, que no són

ni tan sols és capaç d’evitar la destrucció dels nostres paratges

naturals i és qui n’impulsa directament la seva destrucció per tal 

d’afavorir l’especulació.
 


– Que

s’imposa la finalització de les maniobres i la retirada de les unitats

militars espanyoles fora d’Alfes i de passada, del conjunt del

territori nacional dels Països Catalans.
  


Per

tot això la CUP emplaça a la Generalitat de Catalunya, els l’Ajuntament

de Lleida i d’Alfes a exigir la retirada immediata de les unitats

militars espanyoles, tot i indicant-los que no són ben rebudes al

nostre país i mostrant-los el camí de retorn cap a Espanya.
  

2 de juliol de 2009