Lleida: La CUP titlla d’estafa social el consorci urbanístic entre la Paeria i Incasol

Nacional

Davant la notícia que la Paeria i l’Incasòl ja han constituït el consorci urbanístic per executar les obres per a la construcció d’habitatges del pla […]Davant la notícia que la

Paeria i l’Incasòl ja han constituït el consorci urbanístic

per executar les obres per a la construcció d’habitatges del pla director de l’ARE

(Àrea Residencial estratègica) de Lleida, denunciem:


 


–  Que amb la creació del

consorci es confirma que l’ARE, no només neix viciada de nul·litat pel fet de

manllevar-li al municipi la competència en traçar el seu propi planejament

urbanístic, que passa a decidir unilateralment la Generalitat (violant

així l’autonomia municipal i la participació ciutadana), sinó que, a més a més,

l’ARE s’executa mitjançant un consorci urbanístic que serà el destinatari final

del 15% de cessió per l’aprofitament mig derivat de la operació. Això significa

que el producte de la seva venda no el rebrà el municipi sinó aquest consorci.

De manera que no quedarà garantit si s’acabarà, o no, destinant a equipaments

pel municipi. En cas afirmatiu, això suposarà que la Generalitat -que

hauria de costejar algunes d’aquestes inversions en equipaments de la seva

competència- veurà finançada la seva despesa a Ponent per aquesta via, que és

el mateix que haver d’assumir el cost el municipi. Una autèntica estafa social,

ja que es ven l’ARE com una inversió de la Generalitat en els

municipis i pràcticament es pot dir que succeirà tot el contrari.

–  Recordem que segueix en

tràmit el nostre recurs davant la

Secció 3a de la sala contenciosa del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya en impugnació de tot el pla director de les ARE de Ponent

(núm. d’actuacions 470/2009). El recurs es fonamenta en la vulneració, per part

d’aquestes ARE, del creixement urbanístic sostenible, de l’autonomia municipal,

dels drets de participació ciutadana, de la distribució de poders i en la manca patent de

garantia en la dotació d’equipaments públics projectats, que no tenen caràcter

obligatori sinó merament “indicatiu”, segons termes del propi pla director.

20 de desembre de 2009