Lleida: la CUP contra el transvassament d’aigua del Segre cap a l’àrea metropolitana

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular de Lleida, davant del pla de la Conselleria  de Medi Ambient i dels seu responsable, Francesc Baltassar, de transvassar aigua de […]La Candidatura d'Unitat Popular de Lleida, davant del pla de la

Conselleria  de Medi Ambient i dels seu responsable, Francesc

Baltassar, de transvassar aigua de la conca del riu Segre a l'àrea

metropolitana de Barcelona, vol mostrar la seva més rotunda oposició al

projecte.


 


Entenem que es tracta d'una mesura, la de tranvassar aigües entre diferents conques, que no solventa el problema mediambiental de la sequera i que en crea de nous, tan ecològics com territorials, enfrontant territoris entre si en lluites en defensa dels seus recursos hídrics.

Així mateix, la Candidatura d'Unitat Popular, organització que ha participat activament en les lluites anteriors antitransvassaments que han existit al país, mostra la seva profunda decepció amb aquells partits i persones, com IC-Verds, que formen part del govern de la Generalitat, i amb els qual en el passat hem compartit la pancarta en defensa de l'Ebre, i que arribats al govern han oblidat  allò que pregonaven, com la nova cultura de l'aigua, per acabar impulsant projectes contraris a tota lògica i a qualsevol principi ètic de l'ecologisme.

Així mateix, en els propers dies la Candidatura d'Unitat Popular farà pública de forma més extensa la seva oposició al projecte i anunciarà les primeres mobilitzacions, així com els actes de sensibilització i de denuncia que estem preparant a la ciutat de Lleida i comarques per als propers dies, entre ells la visita del portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, en Manolo Tomàs.

Lleida, 29 de març de 2008

30 de març de 2008