Lleida: La CUP vol que la Paeria reclami la propietat de l’edifici on s’hi construeix un parador

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Lleida ha demanat formalment a l'Ajuntament de Lleida que reclami la titularitat municipal de l'antic convent del Roser s'està […]La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Lleida ha demanat

formalment a l'Ajuntament de Lleida que reclami la titularitat

municipal de l'antic convent del Roser s'està reconvertint en un

parador de turisme


La formació independentista assegura que la

propietat municipal de l'edifici, i no només en dret d'usdefruit, està

documentada en títols que daten del 1842 i que es troben a l'Arxiu

Històric de la Paeria tot i que l'antic convent consta actualment com a

titularitat de l'Estat. Per això, la CUP fa una crida «a la

responsabilitat», especialment als grups d'ICV i d'ERC perquè atenguin

la defensa de la propietat municipal del Roser.


La CUP ha tingut

accés a tota la documentació històrica, tècnica i administrativa

relativa al projecte de conversió del Roser en parador de turisme atès

que la formació va interposar un recurs contenciós administratiu davant

el Jutjat Contenciós de Lleida. Esther Sancho, advocada i portaveu de

la CUP de Lleida, ha explicat que la documentació «constata de forma

fefaent que la titularitat registral de l'edifici -a favor de l'Estat

en l'actualitat- no coincideix amb els títols pels quals s'adquirí

aquesta titularitat i que són a favor de l'Ajuntament de Lleida des de

1842».


Segons la CUP, l'Ajuntament de Lleida, que és el

'veritable propietari de l'immoble', està 'legalment obligat a defensar

els seus béns'. Sancho ha afirmat que el Ple 'no pot desatendre el

requeriment que qualsevol veí formuli' -per la via prevista en la

legislació de patrimoni dels ens locals- fent-li saber que, 'davant la

constatació documental del seu millor dret sobre l'immoble, l'obligació

de la Paeria és exercir les accions en defensa d'aquesta titularitat'.


Per

això, avui, els membres de la CUP de Lleida han demanat formalment al

Ple emprendre la incoació d'un expedient administratiu que, un cop

verificada tota la documentació històrica detallada que hi ha adjuntat

la CUP, 'finalitzi per resolució ordenant interposar una acció

reivindicatòria de la propietat davant els tribunals civils per

recuperar la propietat del Roser, sense perjudici que l'Ajuntament

n'adopti d'altres admissibles en Dret si contenen el mateix objecte i

finalitat'. La Paeria té 30 dies hàbils per resoldre l'expedient i en

cas de no fer-ho, la CUP no descarta tirar-lo endavant ja que qualsevol

ciutadà pot fer-ho.


L'objectiu d'aquesta acció legal de la CUP

és que el Ple recuperi el Roser dins el patrimoni municipal i així

l'àmbit de decisió sobre els seus usos i destins retorni al Ple de

l'Ajuntament de Lleida, 'd'on mai havia d'haver estat foragitat', a fi

que sigui des de l'administració pública més propera a la ciutadania -i

endegant els mecanismes de participació ciutadana existents- des d'on

es prenguin les decisions més adequades per la protecció i conservació

del patrimoni històric, artístic, patrimonial i simbòlic de la ciutat.


La

CUP, el Casal Ocell Negre i altre entitats han convocat una

manifestació pel 16 de maig per reclamar l'ús públic de l'edifici del

Roser i que aquest estigui al servei de la cultura.

8 de maig de 2009