Lleida: L’habitatge és un dret i no un privilegi

Nacional

Amb una plantada de tendes a la Plaça Paeria de Lleida la CUP ha volgut denunciar, el dimarts 22 de maig, la política en matèria […]Amb una plantada de tendes a la Plaça Paeria de Lleida la CUP ha volgut denunciar, el dimarts 22 de maig, la política en matèria d'habitatge desenvolupada pel govern municipal. La CUP ha defensat la concepció de l'habitatge com un dret que no pot ser subjecte de mercaderia per enriquir obscenament als especuladors i convertir-se en un privilegi per la majoria de la ciutadania. En aquest sentit la CUP ha criticar l'escassa construcció de pisos oficials i de protecció oficial per part de l'Ajuntament i les elevades rendes que es sol·liciten per accedir-hi. Amb la plantada de tendes la CUP ha volgut també visualitzar la precarietat en l'accés a l'habitatge de bona part dels sectors socials de la nostra ciutat.


Fem de l'habitatge un dret i no un privilegi!


La Candidatura d'Unitat Popular davant de la constatació de:

• La dificultat en l'accés a l'habitatge com un dels principals problemes que patim avui en dia i davant el qual els tripartits (municipal i autonòmic) han demostrat reiterades vegades un passotisme absolut i on, com a molt, han engegat una política de pedaços que no posen fi a l'espiral destructiva de l'especulació immobiliària.

• La mateixa política d'habitatge totalment errònia per part de la Paeria: d'una banda, construint promocions de protecció oficial i pisos socials que ni de lluny poden satisfer les necessitats en habitatge dels col·lectius més desfavorits (s'ha demanat una renda mínima de 1.300 euros per una persona que vulgui viure sola), quan la realitat és que pocs treballadors i treballadores, menys encara si són joves, cobrem aquest sou. I d'altra banda, no adoptant cap mesura fiscal ni d'altre tipus per pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària que es sustenta fonamentalment sobre l'encariment del preu del sòl, l'especulació immobiliària i la dependència per al pressupost municipal de la compravenda de sòl públic.

• L'existència a Lleida de 2.000 cases buides mentre més de 200 persones han de dormir als nostres carrers i places cada nit. Persones que no poden fer ús del servei d'alberg (externalitzat a diferents pensions de la ciutat) perquè no se'ls permet empadronar-se.

DENUNCIEM la política d'habitatge de la Paeria, que segueix privilegiant als qui poden accedir a un habitatge i segueix oblidant als qui realment no hi poden accedir; deixant pas lliure a l'especulació i afavorint que les persones s'hipotequin de per vida.

RECLAMEM a la Paeria que s'impliqui en la defensa del dret a l'habitatge amb 5 mesures urgents:

1.- Modificació de les tendències fiscals: en primer lloc actualitzant el cadastre amb regularitat i aplicant l'impost de l'IBI amb tota seriositat, alhora que es subvencioni l'impost per a la primera residència.

2.- Augment dels habitatges de protecció oficial: Impulsant de manera decidida els habitatges socials destinats a les persones que no poden arribar als costos de l'habitatge de protecció oficial. Potenciant un parc d'habitatges de lloguer de baix cost mitjançant promoció pública o privada.

3.- Canvi de la política de subvenció a la compra de l'habitatge, per la de suport a aquelles persones amb baix poder adquisitiu per a l'obtenció d'aquest.

4.- Cap persona sense sostre. No a la privatització del servei d'alberg per a transeunts, cal dotar aquest centre de més recursos. Cal canviar la política d'empadronament, facilitant l'adreça administrativa per a que tota persona que viu a Lleida es pugui empadronar.

5.- Diàleg amb el centres socials ocupats: no es pot justificar el desallotjament d'espais socioculturals ocupats per joves, com la Gàbia al juliol de 2006, per ara no fer-ne cap ús públic ni privat de l'edifici ni del seu entorn que ha quedat devastat.

23 de maig de 2007