Lleida: Plantada de tendes en defensa del dret a l’habitatge

Nacional

Aquest darrer dissabte, els i les membres de la Candidatura d'Unitat Popular de Lleida han dut a terme una plantada de tendes davant de l'Oficina […]


Aquest darrer dissabte, els i les membres de la Candidatura d'Unitat Popular de Lleida han dut a terme una plantada de tendes davant de l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament

de Lleida, en defensa del dret a un habitatge digne. L'acció de

protesta pretenia palesar la manca d'habitatges socials a la ciutat,

així com protestar contra la mesura aprovada per la Paeria en que

s'estableix una renda mínima de 1300 euros mensuals per tal de poder

sol·licitar un habitage de protecció oficial.

FEM DE L'HABITATGE A LLEIDA UN DRET I NO UN PRIVILEGI

La Candidatura d'Unitat Popular davant de la constatació de:

• La dificultat en l'accés a l'habitatge com un dels principals

problemes que patim avui en dia i davant el qual els tripartits

(municipal i autonòmic) han demostrat reiterades vegades un passotisme

absolut i on, com a molt, han engegat una política de pedaços que no

posen fi a l'espiral destructiva de l'especulació immobiliària.

• La mateixa política d'habitatge totalment errònia per part de la

Paeria: d'una banda, construint promocions de protecció oficial i pisos

socials que ni de lluny poden satisfer les necessitats en habitatge

dels col·lectius més desfavorits (s'ha demanat una renda mínima de

1.300 euros per una persona que vulgui viure sola), quan la realitat és

que pocs treballadors i treballadores, menys encara si són joves,

cobrem aquest sou. I d'altra banda, no adoptant cap mesura fiscal ni

d'altre tipus per pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària que

es sustenta fonamentalment sobre l'encariment del preu del sòl,

l'especulació immobiliària i la dependència per al pressupost municipal

de la compravenda de sòl públic.

• L'existència a Lleida de 2.000 cases buides mentre més de 200

persones han de dormir als nostres carrers i places cada nit. Persones

que no poden fer ús del servei d'alberg (externalitzat a diferents

pensions de la ciutat) perquè no se'ls permet empadronar-se.

DENUNCIEM la política d'habitatge de la Paeria, que segueix

privilegiant als qui poden accedir a un habitatge i segueix oblidant

als qui realment no hi poden accedir; deixant pas lliure a

l'especulació i afavorint que les persones s'hipotequin de per vida.

RECLAMEM a la Paeria que s'impliqui en la defensa del dret a l'habitatge amb 5 mesures urgents:

1.- Modificació de les tendències fiscals: en primer lloc actualitzant

el cadastre amb regularitat i aplicant l'impost de l'IBI amb tota

seriositat, alhora que es subvencioni l'impost per a la primera

residència.

2.- Augment dels habitatges de protecció oficial: Impulsant de manera

decidida els habitatges socials destinats a les persones que no poden

arribar als costos de l'habitatge de protecció oficial. Potenciant un

parc d'habitatges de lloguer de baix cost mitjançant promoció pública o

privada.

3.- Canvi de la política de subvenció a la compra de l'habitatge, per

la de suport a aquelles persones amb baix poder adquisitiu per a

l'obtenció d'aquest.

4.- Cap persona sense sostre. No a la privatització del servei d'alberg

per a transeunts, cal dotar aquest centre de més recursos. Cal canviar

la política d'empadronament, facilitant l'adreça administrativa per a

que tota persona que viu a Lleida es pugui empadronar.

5.- Diàleg amb el centres socials ocupats: no es pot justificar el

desallotjament d'espais socioculturals ocupats per joves, com la Gàbia

al juliol d'enguany, per ara no fer-ne cap ús públic ni privat de

l'edifici ni del seu entorn que ha quedat devastat.

20 de novembre de 2006