Manresa: Comunicat de valoració de la gestió cultural de l’etapa Fontdevila

Nacional

L’adéu dels càrrecs polítics municipals a mitja legislatura s’ha convertit ja en una mena d’epidèmia arreu de Catalunya. A Manresa, i desprès del comiat de […]L’adéu dels càrrecs polítics municipals a mitja legislatura s’ha

convertit ja en una mena d’epidèmia arreu de Catalunya. A Manresa, i

desprès del comiat de l’alcalde Jordi Valls, hem dit adéu al regidor de Cultura dels darrers 11 anys, en Ramon Fontdevila.

Tots el grups municipals, i no només els del govern, han acomiadat el

Regidor entre aplaudiments i lloances a la seva gestió. Des de la CUP

tenim una opinió molt diferent de la tasca que ha dut a terme la

regidoria de Cultura.


Tot i les innegables millores en l’àmbit de les

infraestructures (casino, Kursal, Conservatori,…), aquestes s’han fet a

un preu molt elevat i en cap cas han estat conseqüència de l’anàlisi de

les necessitats de la ciutat. A Manresa fa molt anys que no existeix

una política cultural. La iniciativa es cedeix per complet a les

entitats (que fan una feina excel·lent i mai prou apreciada) i la única

feina de la Regidoria és la de repartir les subvencions. Al principi de

l’era Fontdevila semblava que es volia canviar aquesta dinàmica, però

el temps ha deixat clar que les pressions han estat massa fortes i s’ha

seguit la política dels anteriors consistoris, que es basa en repartir

el pressupost i fer contents el màxim d’agents culturals de la ciutat.


Un cop analitzada la situació, l’opinió de la CUP és que cal un canvi

radical en la direcció de la regidoria de Cultura. Manresa s’ha de

dotar d’una vegada d’un Pla de Cultura seriós, el·laborat amb la màxima

col·laboració de tots els agents culturals.

A partir d’aquest

pla director cal establir els fonaments per tal d’aconseguir que

Manresa esdevingui una ciutat culturalment viva en tots els aspectes, i

que la Cultura passi a formar part de la vida quotidiana de tots els

manresans.

Els grans esdeveniments i les grans

infraestructures no poden esdevenir prioritaris fins que no

s’aconsegueixi fer arribar la Cultura a tots els barris de la ciutat i

fins que els creadors i intèrprets no tinguin garantits els mitjans per

a poder desenvolupar la seva tasca.

Abans de fer grans teatres i museus cal crear un públic i uns artistes que els omplin.

Candidatura d’Unitat Popular de Manresa

[email protected]


http://manresa.cup.cat

Gener de 2007

18 de gener de 2007