Manresa:La CUP demana que s’oficialitzi la festivitat de Sant Joan com la diada dels Països Catalans

Nacional

Per la CUP és una festivitat que evidencia una realitat, la dels Països Catalans, i creu que cal potenciar-la i protegir-la. La unitat cultural dels […]Per la CUP és una festivitat que evidencia una realitat, la dels Països Catalans, i creu que cal potenciar-la i protegir-la.


La

unitat cultural dels Països Catalans no queda restringida a la llengua

comuna, sinó que es manifesta en molts altres aspectes. Un dels més

evidents és el de les festes, i especialment el de la festivitat de

Sant Joan, que es celebra arreu del territori. De Fraga a Maó i de

Salses a Guardamar, la nit del foc ens agermana a tots. Els poders

polítics, els d'aquí i els d'allí, no seran capaços de mutilar aquesta

germanor; al contrari, els hem d'exigir que reforcin els llaços que ens

uneixen, deixant de banda interessos particulars i sovint partidistes.

Manresa vol ser la capital catalana de la cultura tradicional i

popular, i la CUP creu que el primer pas per a aconseguir-ho ha de ser

la reafirmació de les festes pròpies. Cal ajudar la festa, no

restringir-la. Les fogueres han de ser la prova de la salut festiva

manresana. L'ajuntament ha de fer el possible per facilitar-ne la

plantada, sempre respectant les normes de seguretat.


Finalment, la CUP de Manresa torna a manifestar la seva voluntat d'oficialitzar Sant Joan com a dia dels Països Catalans.

28 de juny de 2007