Manresa: La CUP demanarà al govern municipal que redueixi el sous de l´alcalde i els regidors

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Manresa presentarà una moció al Ple del pròxim dilluns en què demana que es redueixin els sous i les […]La Candidatura d'Unitat Popular

(CUP) de Manresa presentarà una moció al Ple del pròxim dilluns en què

demana que es redueixin els sous i les indemnitzacions de l'alcalde i

dels regidors de l'Ajuntament de Manresa. Concretament la CUP reclama

que es tornin a establir els sous anteriors al juny del 2007 i que

s'apliqui únicament l'augment anual de l'IPC.


La

CUP farà aquesta proposta davant el 'període de dificultats financeres

que obliga a reduir inversions i despeses en diferents àmbits'. D'altra

banda, la CUP presentarà una moció en què reclama que es publiquin les

despeses de l'alcalde, els regidors i els càrrecs de confiança.
La

CUP demanarà la reducció dels sous de l'alcalde i dels regidors davant

l'anunci de la Junta de Portaveus de Manresa que ha decidit de forma

consensuada que en el Ple de del pròxim dilluns s'adoptarà l'acord de

congelar els sous de tots els regidors per al 2009.
La

CUP recorda que el juny del 2007 el Ple de l'Ajuntament va aprovar un

augment del 20% dels salaris i les indemnitzacions de l'alcalde i els

regidors i que la CUP va ser l'únic grup municipal que s'hi va oposar.

Adam Majó, regidor de la CUP, considera 'il·lògic' que, un any després,

es vulguin congelar els sous i que no s'hi apliqui l'IPC 'quan això

encara té certa lògica'. Per aquest motiu, la CUP reclamarà que es

recuperin els sous anteriors.
D'altra

banda, la CUP vol que el govern municipal publiqui les despeses de

l'alcalde, els regidors i els càrrecs de confiança. La CUP proposa que

s'elabori un informe trimestral que reculli les despeses de l'hisenda

municipal de l'alcalde, els regidors i els càrrecs de confiança, en

concepte de telefonia, locomoció i àpats. També vol que aquest informe

es publiqui al web municipal de l'Ajuntament, en un lloc visible, i al

tauler d'anuncis dels edificis municipals. Aquest informe, segons la

CUP, hauria d'incloure la despesa, concepte, nom del regidor, així com

el grup municipal al qual pertany.

19 de juliol de 2008