Manresa:La CUP denuncia la mala gestió dels habitatges de lloguer per a joves del Carrer St Francesc

Nacional

És prou conegut que l’altíssim preu de l’habitatge i la manca d’oferta de pisos de lloguer és un problema de primer ordre que afecta plenament […]És prou conegut que l’altíssim preu de l’habitatge i la manca d’oferta de

pisos de lloguer és un problema de primer ordre que afecta plenament a la ciutat de Manresa i, de manera molt significativa, a la gent jove.


Les iniciatives de les diferents administracions per fer front a aquest

augment inassumible del preu dels pisos (tant lloguer com compre) són

insuficients però existeixen. Entre les mesures per afavorir l’accés de la

gent jove a l’habitatge els darrers anys la nostra ciutat destaca

positivament l’edifici del carrer Sant Francesc destinat al lloguer a preu

assequible per a persones menors de 30 i per a un màxim de 5 anys

consecutius.


Malauradament la gestió d’aquesta pisos resulta molt insatisfactòria: no

es reparen els desperfectes i les averies generals, no es controlen les

freqüents irregularitats (pisos rellogats) i, sobretot, es permet que

restin pisos desocupats (sembla que són 4)  que podrien acollir alguna de

les moltes demandes per a accedir a pisos de protecció pública.


Si bé és cert que la gestió d’aquests habitatges no depen directament de

l’ajuntament de Manresa sinó d’ADIGSA, si que entenem que la regidoria

d’habitatge i l’empresa municipal FORUM estan incomplint la seva obligació

de vetllar per el bon funcionament d’iniciatives tan necessàries com

aquesta.

Candidatura d’Unitat Popular

[email protected]

http://www.manresa.cup.cat

15 de març de 2007