Manresa: CUP:’ La normativa europea d’articles pirotècnics és un ‘atac frontal’ a les tradicions

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular de Manresa ha expressat en un comunicat la seva voluntat de defensar totes les iniciatives destinades a preservar la cultura popular […]La

Candidatura d'Unitat Popular de Manresa ha expressat en un comunicat la

seva voluntat de defensar totes les iniciatives destinades a preservar

la cultura popular i tradicional; en aquest sentit, la CUP dona ple

suport a la iniciativa de les colles de diables i colles de bestiari

dels Països Catalans que es manifestaran dissabte a Berga per reclamar

que l´estat espanyol adapti la directiva europea que regula l´ús del

foc a la cultura popular del foc del país.


Segons la candidatura independentista, la normativa

europea és un atac frontal a les nostres tradicions i costums, i cal

ser molt curosos a l'hora de fer-ne la transposició a la normativa de

l’Estat espanyol. Per això, presentarà una moció al ple municipal del

dia 16 de febrer, on es demana “donar suport a totes les accions del

govern de la Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el

Govern Espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter

singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals

catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials

pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament dels diferents

representacions festives dels grups de foc i de les corresponents

colles infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea

2007/23/CE de 23 de maig”. Així mateix, la CUP vol que el ple de

l'Ajuntament s'adhereixi al manifest “per la defensa dels grups de

Cultura popular i tradicional catalana, amb ús de materials

pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i

l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.


 


AVUI digital

6 de febrer de 2009