Manresa: La CUP proposa una moció sobre el funcionament de Renfe durant la nevada

Nacional

El Grup Municipal de la CUP presenta al Ple del proper dia 15 de març, una moció per a que l'Ajuntament de Manresa formuli una […]El

Grup Municipal de la CUP presenta al Ple del proper dia 15 de març, una

moció per a que l'Ajuntament de Manresa formuli una queixa formal a

Renfe, Adif i al DPTOP de la Generalitat arran de les deficiències, al

matí, i la suspensió total del servei, a partir del migdia, del servei

de Rodalies de la línia R4 del dia 8 de març

[PDF] Moció de la CUP per traslladar queixa formal a la Renfe pel servei durant la nevada (1 pàg)

9 de març de 2010