Manresa: La CUP proposa que el pàrquing dels Quatre Cantons s’adequï a les necessitats dels veïns

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa creu que cal reduïr el trànsit al Nucli Antic i reforçar les mesures perquè els seus residents tinguin solució […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa creu que cal reduïr el trànsit al Nucli Antic i reforçar les mesures perquè els seus residents tinguin solució als problemes que pateixen en vialitat i aparcament.Ja fa força temps que les actuacions al Nucli Antic de Manresa es van notant. Ningú no pot dir que la rehabilitació urbanística està en marxa: recuperacions d’edificis malmesos, enderrocs d’habitatges massa deteriorats (amb alguns de no programats inclosos), promocions públiques i privades, arranjaments de ferm… Tot i que amb una lentitud exasperant (durant el mateix temps que s’hi feien tímides actuacions s’han aixecat barris sencers –Bases i nord de La Parada-), va prenent forma tota la planificació feta. És cert que en algunes ocasions, la forma ha fet canviar la seva fisonomia, però és millor un barri amb una fisonomia diferent que no pas un barri que cau a trossos. Segons la CUP de Manresa hi ha alguns dèficits, però, que encara se segueixen mantenint i, sembla, està condemnat a seguir mantenint: un model de viabilitat sostenible i adequat a les característiques urbanes.

La CUP pensa  que el trànsit de vehicles hauria d’estar restringit a càrrega i descàrrega dels comerços que hi ha i a l’accés a les places d’aparcament del veïnat. La quantitat de cotxes, furgonetes i camions és massa alt i és impossible que els carrers puguin engolir la quantitat de vehicle privat que hi vol circular. Es tracta, doncs, de fer guanyar lloc al vianant. L’Ajuntament, però, no sembla optar per la mateixa opció, ja que fa molts anys que no es peatonalitza cap carrer ni plaça.

A més a més el Nucli Antic és l’únic lloc de la ciutat on no és obligatòria la construcció d’aparcaments per als habitatges, donades les característiques del subsòl. Veient com cada vegada hi ha més habitatges, sembla lògic pensar que cal trobar una solució a les necessitats d’aparcament que tot aquest veïnat segurament demandarà. De fet, ja fa molts a anys que és una demanda de molts dels seus residents. Quatre Cantons i La Reforma haurien de poder ser uns equipaments que, d’una manera total o parcial, pal·liessin això. La sorpresa ha sigut, però, quan els preus fixats per al lloguer pràcticament arriben als 100€ una xifra que a moltes economies familiars els és difícil afrontar. Cal pensar que al Barri Vell i Escodines hi viuen persones amb un poder adquisitiu no massa folgat que veu com cada vegada se li posen més impediments per a seguir residint-hi: preus de lloguers de pisos clarament a l’alça, falta de places d’aparcament, nul·la oferta escolar, pobra assistència sanitària,… són condicionants que actuen en contra el veïnat tradicional i dels darrers deu anys.

És cert que hi ha dinàmiques especulatives i fluctuacions del mercat que des de l’administració pública costa fer-hi front, però amb les eines que es disposa cal actuar per poder donar servei a tothom. I els aparcaments al Nucli Antic és una eina. Ens costa entendre que l’Ajuntament no estudiï les demandes d’aparcament als quatre cantons per tal que els residents al barri tinguin unes condicions avantatjoses. No es tracta de condicions de favor (per sota el preu de mercat, per exemple), però sí estimulants a establir-se al Nucli Antic.

CUP Manresa
29 d'abril de 2015