El Maresme: No als laterals de l’autopista. Per la mobilitat sostenible. Pel transport públic

Nacional

El Consell Comarcal del Maresme ha avalat l'estudi de Barcelona Regional que preveu la construcció d'una nova carretera al Baix Maresme, paral·lela a l'autopista C-32, […]


El Consell Comarcal del Maresme ha avalat l'estudi de Barcelona

Regional que preveu la construcció d'una nova carretera al Baix

Maresme, paral·lela a l'autopista C-32, en la línia de les previsions

del Pla d'Infraestructures aprovat pel darrer govern Maragall (novembre

del 2005). Un pla, recordem-ho, que ha estat portat als tribunals per

les principals entitats ecologistes catalanes.

Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) volem manifestar el nostre

més ferm rebuig a qualsevol actuació que suposi ampliar la xarxa de

carreteres a la nostra comarca.

1r. Perquè representarà una nova fractura sobre el territori en una

comarca estreta, fràgil i molt masegada tant per les infraestructures

del transport com d'un desgavell urbanístic que s'alimenta,

simbiòticament, de les ampliacions de la xarxa viària i que promou,

alhora, el transport en vehicle privat.

2n. Perquè, un cop més, s'avantposen les inversions en el foment de

l'ús del cotxe privat en detriment de les carències i necessitats del

transport públic col·lectiu. Mentre ens preparem per abocar una

quantitat ingent de diners per duplicar una carretera que ja existeix

(la C-32), negligim actuacions molt més econòmiques (com

l'establiment d'un carril bus a l'autopista o la millora de la qualitat

i la capacitat de la xarxa ferroviària de rodalies) o importants des

d'un punt de vista estratègic (connexió ferroviària amb el Vallès,

connexió directa amb Girona…).

Entenem, per tant, que la construcció d'uns laterals paral·lels a

l'autopista contradiuen frontalment la retòrica sostenibilista de moda

i suposen insistir en els mateixos models i esquemes que han dut la

nostra comarca a una situació de col·lapse generalitzant. Per

responsabilitat política, per respecte al territori i per solidaritat

amb les futures generacions, no podem sinó fer una crida a bescantar

d'un cop vells i inútils paradigmes i afrontar una nova cultura de la

mobilitat:

– que freni l’ús abusiu del cotxe privat,

– que promogui el transport públic,

– que respecti el terrritori i

– que s’articuli amb polítiques eficients de contenció i gestió del creixement urbanístic.


CUP de Mataró

8 de març de 2007

9 de març de 2007