Martorell: La CUP de denuncia el deteriorament de Ca l´Ollé

Nacional

«S´han de rehabilitar els forjats de Ca l´Ollé, perquè algunes bigues són de fusta i estan en mal estat». Amb aquestes paraules l´arquitecte municipal, Joan […]«S´han de

rehabilitar els forjats de Ca l´Ollé, perquè algunes bigues són de

fusta i estan en mal estat». Amb aquestes paraules l´arquitecte

municipal, Joan Romagosa, ha definit les actuacions que s´han de fer a

Ca l´Ollé, un edifici municipal que acull diverses entitats de la

ciutat i que està catalogat com a patrimoni històric de Martorell.


Així,

durant el ple de juliol, la Coordinadora d´Unitat Popular (CUP) de la

ciutat va denunciar el mal estat de l´edifici i l´equip de govern, per

mitjà de la regidora de Cultura, María Francisca Hinojo (CiU), va

reconèixer que s´hi han de fer obres.


Les actuacions concretes que necessita l´edifici són la subtitució dels

actuals forjats (el terra de cada planta) per uns de nous. Romagosa ha

indicat que cal fer «els forjats de la planta baixa i els de la planta

primera» i que es tracta d´unes obres «complexes, perquè s´ha de buidar

l´edifici totalment per poder començar les feines».

L´arquitecte municipal ha destacat que una de les coses que també

complicarà les obres és que «en fer la rehabilitació s´han de conservar

les rajoles i els materials de construcció originals de l´edifici,

perquè cal mantenir-ne l´estructura històrica». Romagosa també ha dit

que «la instal·lació elèctrica s´haurà de fer nova» i que no sap quan

començaran les obres, perquè «és una qüestió que depèn de l´Ajuntament».

Durant el ple passat, Ana María Rodrigo, membre de la CUP, va posar

sobre la taula el mal estat de conservació en què es troba l´edifici i

va dir que «és obligació de l´Ajuntament vetllar pel seu manteniment,

perquè s´hi fan activitats socials».

La representant de la CUP també va denunciar l´estat de deteriorament

d´altres equipaments del poble i va manifestar que «espais com

l´Ateneu, la torre de Santa Llúcia, la farmàcia Bujons, Can Bros, la

part del davant de la piscina i la caserna es troben infrautilitzats i

abandonats per l´actual Ajuntament».

Rodrigo va rebre la resposta de la regidora de cultura, María Francisca

Hinojo (CiU), que va reconèixer que «Ca l´Ollé necessita una

intervenció integral, perquè els forjats han cedit i els arquitectes

municipals consideren completament necessari arranjar-los».

Hinojo també va dir que «l´Escola d´Art no podrà començar al setembre

les classes a Ca l´Ollé, perquè l´edifici s´ha de buidar», i que «el

consistori haurà de buscar un lloc per reubicar-la».

Durant el mes de juny, l´edifici, segons Joan Romagosa, «va rebre un

seguit d´actuacions que es van centrar al semisoterrani i a la planta

baixa i que, a través de puntals, van assegurar els forjats de la

planta baixa i de la planta primera».

En declaracions a aquest diari, Ana María Rodrigo va manifestar també

que «les grans millores que ha de suposar el desenvolupament de la

Sínia, de Solvay i de Can Bros, i que semblen encantar tots els partits

polítics sense excepció, contrasten amb la desídia que l´equip de

govern mostra envers altres espais que són del poble i que continuen

sense ús».


Notícia extreta del Regió 7

29 de juliol de 2008