Martorell: Punt de trobada de la CUP sobre l’ús de la bicicleta

Nacional

La Candidatura de l'Esquerra Independentista obre un espai de participació ciutadana per explorar les possibilitats d'ús de la bicicleta com a mitjà de transport per […]La

Candidatura de l'Esquerra Independentista obre un espai de participació

ciutadana per explorar les possibilitats d'ús de la bicicleta com a

mitjà de transport per al municipi. El proper diumenge 2 de març la Candidatura d'Unitat Popular ha

organitzat a les 12 del migdia un punt de trobada per debatre amb el

veïnat de Martorell interessat, sobre les possibilitats d'ús de la

bicicleta per a la ciutat.


La trobada serà el Centre Cultural de Martorell i servirà per començar

a dibuixar les possibles línies d'actuació per tal que aquest mitjà de

transport pugui ser emprat d'una manera funcional per la ciutat.

La CUP va posicionar-se al llarg de la campanya electoral de les

passades eleccions municipals en favor de les condicions que fessin

possible el desplegament d'aquest mitjà de transport sostenible. En

aquest sentit, el punt de trobada abordarà les possibilitats de carrils

bici pel municipi, condicions de seguretat i protecció dels usuaris,

entre d'altres qüestions que puguin sorgir entre els i les assistents.DIUMENGE 2 DE MARÇ

12 DEL MIGDIA

CENTRE CULTURAL DE MARTORELL

29 de febrer de 2008