Mataró: L’Ajuntament no està autoritzat a fer la compravenda que la CUP ha denunciat als tribunals

Nacional

En el terreny jurídic la CUP de Mataró obté una primera petita victòria en les causes obertes als tribunals referents a Can Fàbregas i de Caralt. […]


En el terreny jurídic la CUP de Mataró obté una primera petita victòria en les causes obertes als tribunals referents a Can Fàbregas i de Caralt. La Generalitat no autoritza l’Ajuntament i PUMSA a realitzar la compravenda que la CUP ha denunciat als tribunals.  

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Mataró ha tingut coneixement, a través dels Jutjats, que la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya ens dóna la raó en l’afer de la compravenda irregular entre PUMSA i l’Ajuntament de Mataró destinada a especular urbanísticament amb l’intent d’ubicar el Corte Inglés just damunt els fonaments del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt.

Es tracta de l’operació per la qual PUMSA comprava l’aprofitament urbanístic d’una finca aportada per l’Ajuntament de Mataró (una superfície de 4.120 m2 de sòl amb dret a aprofitament), per valor de 7.060.000 euros, més 16  % d’IVA.

Nota e premsa: compravenda irregular entre l'Ajuntament i PUMSA 66.53 Kb

Informe de la Generalitat sobre la compravenda irregular 285.56 Kb

La CUP ha dut la causa als tribunals en considerar que es cometen una sèrie d’irregurlatitats jurídiques que el govern local havia desestimat amb els seus vots en el Ple de l’Ajuntament.

Bàsicament vam denunciar que:

– L’Ajuntament es ven una cosa que no té: uns terrenys de la Ronda Barceló comprats l’any 1920 per fer-hi carrers que ara es reconverteixen en dret a edificar (aprofitament urbanístic o especulació) just dins la finca on es pretén edificar El Corte Inglés. La finca/aprofitament objecte de venda no ha estat inscrita al Registre de la Propietat i avui encara no és propietat de l’Ajuntament

– Per llei, quan un Ajuntament es desprèn de sòl públic ho ha de fer mitjançant pública subhasta, per tal de garantir que no es malvèn patrimoni que és de tota la ciutadania.

– L’Ajuntament ha malvenut patrimoni públic a PUMSA. L’Ajuntament ha venut a PUMSA pel preu de 1.713,6 euros el metre quadrat. En canvi, Naves Biada SA (l’empresa dels oncles de l’actual regidor d’Urbanisme) havia venut a Residencial Aurum SL (la immobiliària que construïrà el gratacels de 25 plantes en el mateix sector) a raó de 3.499,0 euros el metre quadrat.

– Faltaven informes obligatoris per llei, entre els quals informe de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.

A través dels tribunals hem tingut coneixement que el 12 de març la Direcció General d’Administració Local va emetre el seu informe, que va arribar a l’Ajuntament de Mataró el 18 de març.

Doncs aquest informe de la Generalitat dóna la raó als nostres arguments i no autoritza l’operació de venda directa sense fer pública subhasta, i, ahora, recrimina l’Ajuntament que s’està venent un bé que no té.

Les conclusions són aquestes: “aquesta Direcció General informa desfavorablement l’alienació directa, per part de l’Ajuntament de Mataró, a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, SLA, del 59,4 % indivís de la parcel•la resultant VI del PMU-01d Ronda Barceló Illa Fàbregas i de Caralt, d’aquest terme municipal, ja que considera que: d’una banda, l’Ajuntament no és titular del proindivís i, per tant, no hi ha objecte d’alienació i, en conseqüència, és necessari que es procedeixi a aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació, atermenar, inventariar i inscriure al Registre de la Propietat el proindivís la finca resultant; i d’altra no queden suficientment justificades i acreditades les circumstàncies excepcionals que aconsellen l’alienació directa del proindivís esmentat a favor del copropietari, ni els motius que impossibiliten que l’interessat en l’adquisició no pugui igualment accedir a la venda en pública subhasta, procediment que garanteix el compliment dels principis de publicitat i lliure concurrència, i sense perjudici que el copropietari pugui exercitar el dret de tempteig o retracte que li atorga la legislació vigent”.

En el terreny jurídic, des de la CUP ens congratulem d’aquesta primera petita victòria en el complex entramat de causes obertes als tribunals a causa de la manca de diàleg i les tèrboles actuacions del govern municipal en l’afer de Can Fàbregas i de Caralt.

Aquesta és la primera causa sobre la qual hauran de resoldre els tribunals, i de moment n’hi ha tres més de presentades i una altra de pendent que arribi el termini:

– Està recorregut davant els tribunals l’informe del Director General de Patrimoni de la Generalitat, que dóna llum verd al “trasllat” de Can Fàbregas i de Caralt, tot i saber que la normativa local del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic no ho permet. I tot i saber que el Director General (càrrec polític) és incompetent per fer aquesta mena d’informes.

– El 8 de juliol la CUP també ha portat als tribunals la participació de l'actual regidor d'Urbanisme, Sr. Ramon Bassas, en un afer en el qual la llei l'obligava a abstenir-se de participar-hi (no només de votar-hi) per la serva vinculació familiar amb els propietaris de la finca. Els oncles del regidor la van vendre just després que el solar fos adjudicat a El Corte Inglés. Causa portada als tribunals el 8 de juliol de 2008.

– El 16 de juliol la CUP també ha interposat recurs contenciós administratiu en contra de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació i del projecte d’urbanització del PMU-001d àmbit Ronda Barceló-Fàbregas de Caralt.

– I quan es complexi el termini, també portarem davant els tribunals el Pla de Millora Urbana PMU-06 que pretén edificar El Corte Inglés sobre els fonaments de Can Fàbregas i de Caralt.

Pel que fa a la comprvavenda directa entre l’Ajuntament i PUMSA, la cronologia fins ara ha estat aquesta:

10 gener 2007: Acord del Ple (amb el vot en contra de la CUP) que aprova la venda per part de l’Ajuntament  a PUMSA de la part indivisa d’una finca de l’àmbit “PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fábregas i de Caralt”.

10 febrer 2008: La CUP presenta davant l’Ajuntament Recurs de reposició contra l’acord de 10 de gener i n’insta la nul•litat de ple dret.

 Recurs de reposició contra l'acord de compra-venda entre PUMSA i l'Ajuntament 139.14 Kb

13 març 2008: El govern de Mataró (PSC, ICV i ERC) desestima amb els seus vots en el Ple de l’Ajuntament el recurs de reposició presentat per la CUP. El nostre regidor anuncia que portarem el cas als tribunals i l’alcalde Joan Antoni Barón respon que “davant de l’anunci de presentar aquesta qüestió als tribunals, ens podem estalviar el debat. En tot cas, seran els jutges qui decidiran si l’Ajuntament ha actuat o no correctament”.

18 març 2008: La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya fa arribar a l’Ajuntament de Mataró un informe desfavorable que no permet l’operació de compravenda, en els mateixos termes al•legats per la CUP.
 
Mataró, 21 de juliol de 2007


NOTÍCIES DE PREMSA:

• El Punt: Donen la raó a la CUP de Mataró en un recurs sobre Can Fàbregas i el govern diu que no canviarà res

• El Tot Mataró:  La CUP guanya un pols al govern per l'afer Can Fàbregas

• Capgròs: La Generalitat dóna la raó a la CUP en un dels recursos de Can Fàbregas

21 de juliol de 2008