Mataró: L’Audiència Pública del PAM constata el fracàs del model de participació de l’Ajuntament

Nacional

Dimarts 10 d’octubre al vespre, a la sala d’actes del Centre Cívic de Pla d’en Boet, va tenir lloc l’escenificació de la participació ciutadana en […]


Dimarts 10 d’octubre al vespre, a la sala d’actes del Centre Cívic de Pla d’en Boet, va tenir lloc l’escenificació de la participació ciutadana en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal i del Pressupost Municipal de 2007. A l’Audiència Pública, presidida per l’Alcalde Barón, acompanyat de Pilar González Agápito, Jaume Graupera i Maria Rosa Cuscó, hi havia ben pocs ciutadans i ciutadanes. De fet, gran part de l’auditori estava compost per regidors i regidores, tècnics i periodistes.

L’Associació de Veïns de Rocafonda va preguntar perquè no es donava preferència als vianants a l’enllaç del barri  amb el centre pel Camí del Fondo, aspecte que l’Alcalde considerà que ja estava resolt.
 
L’Associació de Peramàs-Esmadies, va reclamar més inversions a l’equipament de Les Esmandies dient que d’ençà que els regidors no hi tenen despatxos sembla que se n’hagin oblidat. L’Alcalde va atendre parcialment la demanda.
 
El col·lectiu Terra Verda, va criticar el creixement especulatiu de Cerdanyola i, igual que Antonio Ruiz, de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, van qüestionar el mecanisme de participació ciutadana vigent. Diverses intervencions individuals també van destacar el fracàs dels consells de participació. Algunes van incidir, genèricament, en el tema de l’habitatge, fent referència a la resolució dels "amuntegaments" i demanaren que es procurés resoldre el veritable problema que representa l’existència de pisos buits.
 

Intervencions de la CUP

Per part de la CUP, hi van haver dues intervencions a càrrec d’en Joan Jubany i d’en Juli Cuéllar. Es denuncià el caràcter restrictiu dels consells de participació i es formularen observacions relatives a la llibertat d’expressió, promoció de l’espai agrari, protecció de les cases de cós, defensa d’un finançament just pels ajuntaments, tancament de la incineradora i impuls de la política lingüística a favor del català.
 
Es va demanar el manteniment de les cartelleres electorals per a ús de les entitats al llarg de tot l’any; l’Alcalde es va comprometre a estudiar la proposta.
 
Es va demanar que PUMSA invertís en la  compra de sòl agrícola a les Cinc Sènies per garantir la protecció i la continuïtat de l’activitat agrària; l’Alcalde va desestimar la proposta. Paral·lelament, va admetre que no s’havia inclòs cap menció als horts socials en el PAM la qual cosa caldria corregir.
 
També, sense èxit, es va proposar que PUMSA destinés una partida fixa a la compra de cases de cós per garantir-ne la seva preservació. L’Alcalde va respondre que en aquesta les prioritats estaven subjectes al Catàleg de Patrimoni.
 
Es va demanar un estudi per planificar el tancament de la incineradora, que contradiu els esforços destinats a la sensibilització ciutadana al voltant del reciclatge i els principis marcats pel propi Ajuntament en l’Agenda 21; l’Alcalde va defensar la incineració, dient que era el millor mètode per eliminar residus i  que a més a més cal tenir en compte els guanys que genera (producció d’energia elèctrica). En aquest punt, Jaume Graupera (ICV) va mostrar el seu desacord personal, posant de relleu que la incineració de residus és una imposició del PSC a la resta de socis de govern municipal.
 
Respecte a les mesures a favor del català, es va preguntar si l’estudi OferCat previst en el PAM, servirà per conèixer d’una vegada la realitat de l’ús social del català a Mataró. Jaume Graupera va respondre afirmativament i, alhora, també va assegurar que l’Ajuntament vetllava adequadament pel compliment de la normativa lingüística als centres d’ensenyament obligatori i que el Festival Cruïlla de Cultures, si bé marginalment, ja té en compte la música en català. En aquest apartat, la CUP va anunciar la presentació d’un plec de propostes concretes d’actuació a favor de la llengua catalana per tal que el Govern municipal  les estudiï i les pugui incorporar.
 
Finalment, en un darrer torn de paraula, es va emplaçar a la regidora de Participació a què participés i expliqués què pensava fer davant dels conflictes relacionats amb la participació ciutadana expressats per bona part de les intervencions fetes a l’Audiència Pública. Cuscó, desconcertada, va respondre dient que tot funciona bé i que, malgrat tot, estava disposada a recollir qualsevol proposta i a entrevistar-se amb qui calgués, a la qual cosa la CUP en va prendre bona nota.

11 d'octubre de 2006