Mataró Audiovisual: l’Alcalde reconeix errors de «procediment»

Nacional

La CUP va preguntar a l'Alcalde, com a màxim responsable de Mataró Audiovisual, pel conflicte generat arran de l'acomiadament improcedent d'un treballador d'aquest ens públic. […]La CUP va preguntar a l'Alcalde, com a màxim responsable de Mataró Audiovisual,

pel conflicte generat arran de l'acomiadament improcedent d'un

treballador d'aquest ens públic.


El conflicte es destapà quan es va

saber que la direcció de Mataró Audiovisual havia despatxat el

treballador mitjançant un "acomiadament disciplinar" i que, més

endavant, davant les queixes formulades pel representant de la CUP, la

versió oficial va canviar sensiblement i es va dir que s'estava en un

"procés de negociació" per a la recessió del contracte fix del

treballador afectat.

L'Alcalde va haver de reconèixer, en el transcurs del Ple municipal del

5 de febrer, que havia comès dos errors de "procediment": primer, haver

obviat el Reglament i els Estatuts que regeixen a Mataró Audiovisual i

a Mataró Ràdio; i, segon, no haver convocat immediatament el consell

d'administració de l'ens. Tot seguit, va afirmar que, malgrat que la

persona acomiadada ocupava un càrrec imprescindible (era Cap

d'Emissions) això no ha comportat cap risc ni cap cost afegit.

La CUP va expressar la seva satisfacció per l'obertura d'un expedient

informatiu, que permeti aclarir possibles responsabilitats i que, si

fos el cas, pugui proposar mesures disciplinars amb la finalitat de

depurar-les; emperò, es va qüestionar que s'hagi nomenat instructor

d'aquest expedient un càrrec de confiança de l'alcaldia, la qual cosa

denota poca transparència.

15 de febrer de 2009