Mataró: La CUP demana la paralització del desmuntatge de la nau de Can Fàbregas i de Caralt

Nacional

El dia 23 de desembre de 2009, el Ministeri Fiscal va presentar una querella contra l’Alcalde de la ciutat i la lletrada del Servei d’Urbanisme […]El dia 23 de desembre de 2009, el Ministeri Fiscal va presentar una

querella contra l’Alcalde de la ciutat i la lletrada del Servei

d’Urbanisme de l’Ajuntament imputant-los per la realització d’uns

presumptes delictes contra el Patrimoni Històric i l’Ordenació del

Territori.

En l’exposició dels fets, el fiscal cita tot un seguit d’il·legalitats

comeses amb la finalitat de fer desaparèixer del solar que ocupa la nau

de can Fàbregas i de Caralt, catalogada amb el màxim nivell de

protecció (A) que estableix el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic

i Cultural actual.

El fiscal també exposa que les peces de la façana de l’edifici

catalogat s’emmagatzemen en uns terrenys clarament incompatibles amb

les normes que el Pla General d’Ordenació Urbana estableix per a

aquesta classe de sòl, ja que són zona agrícola d’entorn natural.

La CUP, fa mesos que ve advertint el govern municipal que es cometen

irregularitats en tot el procés de desmuntatge i trasllat de la nau de

Can Fàbregas. També hem recomanat repetidament que, per no multiplicar

els perjudicis a les persones i la ciutat, era prudent aturar un procés

clarament viciat amb signes evidents d’il·legalitats i d’alts costos

econòmics.

Amb la seva querella, el fiscal demana al jutjat que prengui la mesura

cautelar de paralitzar l’emmagatzematge de les peces de l’edifici de

can Fàbregas.

És per això que, a fi d’evitar progressar en l’error i evitar danys

majors,  la Candidatura d'Unitat Popular formula la proposta següent:

Acordar la paralització immediata del desmuntatge de la nau de can

Fàbregas i de Caralt com a mesura prudencial fins que no s’hagi resolt

aquest cas judicialment.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FORMULA AL PLE EL GRUP MUNICIPAL DE LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB LA QUERELLA PRESENTADA PEL

FISCAL ARRAN DEL DESMUNTATGE I EMMAGATZEMATGE DE LA NAU DE CAN FÀBREGAS

I DE CARALT

El dia 23 de desembre de 2009, el Ministeri Fiscal va presentar una

querella contra l’Alcalde de la ciutat i la lletrada del Servei

d’Urbanisme de l’Ajuntament imputant-los per la realització d’uns

presumptes delictes contra el Patrimoni Històric i l’Ordenació del

Territori.

En l’exposició dels fets, el fiscal cita tot un seguit d’il·legalitats

comeses amb la finalitat de fer desaparèixer del solar que ocupa la nau

de can Fàbregas i de Caralt, catalogada amb el màxim nivell de

protecció (A) que estableix el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic

i Cultural actual.

El fiscal també exposa que les peces de la façana de l’edifici

catalogat s’emmagatzemen en uns terrenys clarament incompatibles amb

les normes que el Pla General d’Ordenació Urbana estableix per a

aquesta classe de sòl, ja que són zona agrícola d’entorn natural.

La CUP, fa mesos que ve advertint el govern municipal que es cometen

irregularitats en tot el procés de desmuntatge i trasllat de la nau de

Can Fàbregas. També hem recomanat repetidament que, per no multiplicar

els perjudicis a les persones i la ciutat, era prudent aturar un procés

clarament viciat amb signes evidents d’il·legalitats i d’alts costos

econòmics.

Amb la seva querella, el fiscal demana al jutjat que prengui la mesura

cautelar de paralitzar l’emmagatzematge de les peces de l’edifici de

Can Fàbregas.

És per això que, a fi d’evitar progressar en l’error i evitar danys

majors,  la Candidatura d’Unitat Popular formula la proposta següent:

Acordar la paralització immediata del desmuntatge de la nau de Can

Fàbregas i de Caralt com a mesura prudencial fins que no s’hagi resolt

aquest cas judicialment.

Xavier Safont-Tria i Ramon

Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP

Mataró 7 de gener de 2010

8 de gener de 2010