Mataró: La CUP impugna l’acord que donava el vist-i-plau al ‘desmuntatge’ de Can Fàbregas

Nacional

Divendres 22 de maig la CUP de Mataró ha presentat davant l'Ajuntament de Mataró un recurs per impugnar l'aprovació del "Dictàmen sobre el pfojecte de […]Divendres 22 de maig la CUP de Mataró

ha presentat davant l'Ajuntament de Mataró un recurs per impugnar

l'aprovació del "Dictàmen sobre el pfojecte de desmuntatge, trasllat i

emmagatzematge del conjunt catalogat de Can Fàbregas" per part del

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic en la sessió del 22 de

març.
La CUP considera que l'actuació dels membres del Consell va estar

condicionada per l'actuació irregular i il·legal dels representants del

Govern municipal, i que va venir influenciada directament per la

presentació en aquell acte d'una documentació que no va poder ser

examinada prèviament a la votació, i que no va estar a disposició dels

membres del Consell durant els 48 hores anteriors a la reunió.

L'article 6è apartat A del Reglament del Consell especifica que "Els

membres del Consell podran consultar els dossiers o expedients relatius

als temes a tractar en cada reunió, durant els 48 (quaranta-vuit) hores

anteriors a la celebració de les mateixes"
.


En roda de premsa, l'arquitecte Agàpit Borràs ha explicat

que al llarg de la seva trajectòria ha participat en moltes reunions i

que mai havia vist un nyap com aquest. Borràs ha demanat al govern

municipal que rectifiqui a la vista de les constants irregularitats.


 Impugnació del vist-i-plau del Consell de Patrimoni al projecte d'emmagatzematge


Per la seva banda, Joan Jubany ha explicat que fa més d'un

any i mig que el govern diu en cada roda de premsa que està en el

"penúltim pas" per treure Can Fàbregas del seu lloc, però encara hi és.

La CUP, ha dit, treballa rigorosament en tots els fronts jurídics per

aturar les il·legalitats. Malgrat això, el govern opta per una política

de fets consumats i tira endavant malgrat que hi ha mútiples

contenciosos en la via administrativa i als tribunals. Segons Jubany,

d'aquí a un temps ens podem trobar amb una sentència que obligarà a

rectificar i a fer coses que tindran uns costos molt elevats per a la

ciutat, fruit de la mala gestió i de la temeritat del govern.


El regidor de la CUP, Xavier Safont-tria ha anunciat que la

CUP continuarà la lluita legal fins al final i ha demanat al govern que

recapaciti i aturi unes actuacions que poden tenir conseqüències que

portin la ciutat a una situació molt complicada econòmicament.

Impugnació de l'acord del Consell del Patrimoni


Pel que fa als arguments del recurs presentat divendres per la la

CUP, també es posa de manifest que el procediment seguit va ser un

atemptat directe al més elemental dret a la participació ciutadana amb

el qual el govern municipal "s'omple la boca" que vol fomentar.


L'acord també vulnera l'establert als articles 27 i 28 de la

normativa del Pla Especial del Patrimoni, que deixa molt clar que no

està previst ni tampoc està permès el "desmuntatge, trasllat o

emmagatzematge" de béns catalogats amb el nivell A, com és el cas de

Can Fàbregas.


Durant la reunió es va infringir la normativa relativa al règim

d'incompatibilitats dels membres dels òrgans municipals, donat que un

dels membres del Consell que va votar a favor és soci de l'arquitecte

autor del projecte de "trasllat" i per tant era part interessada en la

votació i s'hauria d'haver abstingut.


A més, l'acord del Consell de Patrimoni és contrari a la Llei del

Patrimoni Cultural Català, donat que el projecte suposa destruïr

elements catalogats, per exemple el pou, les galeries i la carbonera

subterrànies de la fàbrica.


El recurs de la CUP també considera que la documentació lliurada al

Consell de Patrimoni (informe tècnic i informe jurídic) està feta a

mida als interessos del govern i conté una informació errònia, que si

s'hagués pogut examinar i contrastar podria haver determinat el vot

desfavorable de la majoria de membres del Consell.

Un altre recurs


D'altra banda, avui dimarts 26 de maig la CUP ha presentat un altre

escrit al registre de l'Ajuntament on posa en evidència una altra

iregularitat. El govern va tirar pel dret i el 29 de gener va fer

l'aprovació inicial del "Projecte de desmuntatge, trasllat i

emmagatzematge" de Can Fàbregas tot i conèixer la troballa dels

elements del subsòl, que encara no havien estat estudiats. La

dcumentació dels estudis sobre els elements del subsòl es va incorporar

a posteriori per decret d'alcaldia el dia 24 d'abril del 2009. Davant

aquesta irregularitat, la CUP demana ampliar i/o concedir un nou

termini d'informació pública del projecte de "desmuntatge, trasllat, i

emmagatzematge" amb la nova documentació incorporada pel Decret

d'Alcaldia de data 24 d'abril, tot això a l'objecte de poder conèixer

el seu contingut i formular i/o ampliar les corresponents al·legacions.


 Sol·licitud ampliació termini d'informació pública del projecte d'emmagtzematge


 NOTÍCIES DE PREMSA:


 


• Capgros: La CUP presenta dos recursos per ‘irregularitats’ en el cas Can Fàbregas


 

28 de maig de 2009