Mataró: La CUP de Mataró denuncia la supressió dels programes de formació

Nacional

El Departament de Treball ha decidit suprimir els programes de Tallers d'Ocupació per a persones de més de 45 anys i els programes de les […]


El Departament de Treball ha decidit suprimir els programes de Tallers d'Ocupació per a persones de més de 45 anys i els programes de les Escoles Taller per a adolescents en risc d'exclusió.

Per aquest motiu la CUP de Mataró ha proposat a l'Ajuntament que s'adhereixi al "Manifest en defensa de les polítiques d'ocupació i formació contra el tancament d'Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació", impulsat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Collegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Acció Jove (CCOO) i Avalot – Joves de la UGT.

La CUP de Mataró recorda que a la ciutat hi ha gairebé 13.500 persones desocupades, sobretot gent de més de 44 anys o d'un baix nivell formatiu, i tots els entesos coincideixen en la importància de la formació. "És incomprensible que la publicitat de la Generalitat digui que "La formació és clau" i que suprimeixi serveis formatius", lamenta la CUP, que denuncia el desamparament que pateixen els més desafavorits i els que estan es risc d'exclusió social.

La suspensió d'aquests programes "deixa penjats molts joves de Mataró i representa malaguanyar la tasca de formar els aprenents que necessiten les empreses de la ciutat", manifesta la candidatura.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA AL PLE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PEL MANTENIMENT DE LES ESCOLES TALLER I DELS TALLERS D'OCUPACIÓ

Les dades de l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró de març de 2010 assenyalen un increment del 20,3 % de la taxa interanual d'atur, amb un total de 13.315 persones desocupades. Les xifres també posen de relleu que la situació afecta especialment les persones més grans de 44 anys i les persones amb un baix nivell formatiu.

Davant del context social i econòmic actual, tots els analistes coincideixen en la importància dels aspectes formatius.

Per tant, no s'entén la decisió del Departament de Treball de suprimir els programes de Tallers d'Ocupació (destinats a més grans de 45 anys) i de les Escoles Taller (per a adolescents amb risc d'exclusió). No s'entén que la publicitat de les Oficines de Treball de la Generalitat digui que "La formació és clau" i que paral·lelament se suspenguin uns serveis formatius que han demostrat un nivell d'inserció laboral molt alt, proper al 75 %. Sens dubte, es tracta d'una decisió errònia, perquè l'eliminació d'aquests programes converteix en precàries les polítiques actives d'ocupació i deixa la nostra ciutat sense unes actuacions específiques i solvents dirigides als col·lectius més desafavorits del mercat laboral: les persones més joves i les persones més grans.Argumentar que aquest model formatiu és massa car sense tenir-ne en compte l'eficiència, la rendibilitat social i l'alta valoració que fan tant les persones que hi estan implicades com les famílies i les empreses, pensem que és un error. És poc seriós i immoral que es faci pagar la crisi als treballadors i a les treballadores més desemparats i en risc d'exclusió social i que, mentrestant, per citar un exemple, se subvencioni el sector bancari amb diners públics.

D'altra banda, cal recordar que la supressió de les Escoles Taller es contradiu amb el contingut de l'Acord de Mesures per l'Ocupació Juvenil de Catalunya 2009-2012, on se'n feia una menció específica com a política activa d'ocupació eficaç per abordar la difícil situació laboral del jovent català.

En aquest sentit, la suspensió d'aquests programes deixa penjats molts joves de Mataró i també representa la pèrdua d'una eina valuosa i eficaç per formar el planter d'aprenents que requereixen les empreses de la ciutat.

Conseqüentment, el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'aprovació dels acords següents:

1.- L'Ajuntament de Mataró s'adherirà al "Manifest en defensa de les polítiques d'ocupació i formació contra el tancament d'Escoles Taller, Cases d'Oficis i Tallers d'Ocupació", impulsat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Collegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Acció Jove (CCOO) i Avalot – Joves de la UGT.

2.- L'Ajuntament de Mataró donarà coneixement d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà

Xavier Safont-Tria i Ramon
Regidor portaveu del grup municipal de la CUP
Mataró 29 d'abril de 2010

Font: Llibertat.cat

9 de maig de 2010