Mataró: La CUP pregunta al govern sobre el projecte de nou aparcament en zona agrícola

Nacional

El butlletí municipal MésMataró núm. 25, del mes de gener de 2008, publica que l’equip de govern d’aquest Ajuntament pretén crear un anomenat “aparcament dissuasori” […]El butlletí municipal MésMataró

núm. 25, del mes de gener de 2008, publica que l’equip de govern

d’aquest Ajuntament pretén crear un anomenat “aparcament dissuasori” de

250 places a l’est de Mataró, a les Cinc Sènies, segons el plànol que

acompanya el text, i que es farà un estudi per avaluar-ne la viabilitat

econòmica.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que les Cinc

Sènies és un espai de reserva agrícola que no s’ha de sacrificar per la

mala gestió de la zona urbana, una mala gestió que ha propiciat

l’especulació econòmica –practicada pels particulars i pel mateix

Ajuntament– la qual ha encarit el sòl, fet inabastable l’habitatge a

les classes populars i privat la població dels equipaments necessaris.


I ara observem com, passant per alt l’ordenació urbanística vigent,

s’està ordint l’ocupació de la zona agrícola de la ciutat per

externalitzar-hi serveis dels quals s’ha privat la població amb la

política especulativa que s’ha seguit fins ara, i que han d’estar a

l’interior de la ciutat.

És per això que el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Mataró

formula les preguntes següents, per ser contestades al Ple del dijous 7

de febrer:

1. Per què l’Ajuntament encarrega un estudi per fer un aparcament en un

lloc on no es pot fer perquè l’indret on es pretén fer és zona agrícola?

2. Com és que l’equip de govern està disposat a malbaratar diners

públics per pagar estudis de projectes que per llei no es poden

realitzar? Qui en sortirà beneficiat?

3. Per què l’Ajuntament en lloc de fer els passos necessaris per tancar

el pàrquing il·legal del Sr. Dorda projecta engruixir la il·legalitat

projectant un altre aparcament il·legal a la mateixa zona?

4. Projecta l’equip de govern urbanitzar la zona agrícola de la ciutat? En quin pla urbanístic es basa per fer-ho?


3 de febrer de 2008