Mataró: La CUP proposa una estació d’autobusos interurbans

Nacional

Des de fa moltes dècades arrosseguem una política de foment de l'ús del transport privat per a la mobilitat intercomarcal i la connexió amb Barcelona […]Des de fa moltes dècades arrosseguem una política de foment de l'ús del

transport privat per a la mobilitat intercomarcal i la connexió amb

Barcelona o amb les comarques veïnes. Aquest model ha suposat el

trinxament de la nostra comarca per múltiples infrastructures viàries,

la pèrdua d'àrees agrícoles i forestals, la degradació del paisatge i

un augment de la contaminació ambiental és un model obsolet que cal

superar amb urgència


Contra el col·lapse de la mobilitat, la CUP no creu

amb pedaços com podrien ser les calçades laterals de la C-32, que només

aconseguiran augmentar la capacitat de vehicles temporalment, i que

comportaran un agreujament del trànsit a mig termini. Considerem que

cal promoure decididament l'ús del transport públic, millorant i

optimitzant les infrastructures existents.

En aquest sentit, la CUP de Mattaró proposa, com ja ho va fer el 13 de

maig de 2004 en un prec desestimat per l'actual govern municipal, crear

una estació d'autobusos interurbans que enllaci Mataró amb d'altres

poblacions (per ex. Vic, Manresa o Girona).

Inicialment, hagués estat molt encertat ubicar aquesta estació en el

lloc que ara ocupa l'edifici de la policia municipal. Atès que aquesta

opció ja no és possible, proposem que l'estació d'autobusos interurbans

s'ubiqui en funció del futur traçat de tren i, per tant, cal tenir una

visió estratègica i supramunicipal. En tot cas, l'emplaçament hauria de

contemplar un espai d'aparcament i s'hauria d'afavorir la

intermodalitat i la coordinació de les diverses xarxes (ferrocarril i

autobús). Si es manté l'actual traçat i parada de tren per la costa,

considerem que un bon espai, que combinaria els aspectes abans citats

seria l'actual aparcament de la RENFE.

25 de maig de 2007