Mataró: La CUP proposa un recinte cobert i polivalent per a fires i actes de cultura popular

Nacional

Des de la CUP de Mataró entenem que cal promoure i donar suport a la cultura popular com a eix vertebrador i cohesionador de la […]


Des de la CUP

de Mataró
entenem que cal promoure i donar suport a la cultura popular

com a eix vertebrador i cohesionador de la ciutat. Per tant, considerem

prioritari que les polítiques d'actuació del Patronat Municipal de Cultura

serveixin per donar suport a les entitats que treballen en cultura.

Això s'ha de traduir en facilitar infrastructures, recursos i

equipaments (optimitzant-los). De manera semblant, l'Institut de Promoció Econòmica

hauria de garantir que les fires temàtiques que es desenvolupen a la

nostra ciutat tinguin un espai adequat i equipat amb totes les

infrastructures necessàries (electricitat, telèfon, aigua, etc.).

Dilluns 21 de maig al migdia en Jordi Canal (número 6 de la llista) i

la Carme Polvilo (número 2 de la llista) han explicat la proposta als

mitjans de comunicació en una roda de premsa al nou Parc Central.


Moltes de les activitats de l'àmbit de la cultura popular es

desenvolupen a l'aire lliure, però tot sovint no es poden dur a terme

per les inclemències del temps i no tenim cap espai cobert. Alhora,

constatem que manca un espai firal adequat i preparat, ja que les

carpes que es munten i es desmunten cada cop que s'organitza una

efemèride (Saló Boda, Fira d'Entitats, etc.) al nou Parc Central són un

sistema car, gens versàtil i que ocupa un espai públic de zona verda. A

més a més, recollim la demanda d'habilitar un recinte públic per fer

concerts de gran format.

Dues solucions parcials serien:

A) Utilització dels pavellons polisportius existents. Entent que

aquests espais són públics, i que no són ni d'ús ni propietat exclusiva

dels clubs, i que tampoc són propietat del Patronat Munipal d'Esports.

Caldria adaptar aquestes instal·lacions per poder-hi realitzar actes de

caire no esportiu. (això és molt difícil perquè primer caldria canviar

la mentalitat dels actuals gestors municipals i dels propis clubs).

S'hauria de crear una mena de Comissió d'Usos per coordinar els horaris

d'utilització, preveure les dates fixes de festes, etc. Aquesta

Comissió podria elaborar un calendari anual que contemplés la

possibilitat d'aquests usos.

B) Adquisició d'una carpa per a ser muntada a l'espai firal del Parc Central.

Tenint en compte que el lloguer d'aquestes instal·lacions és molt car i

que al llarg de l'any s'han de muntar diverses vegades, entenem que

caldria estudiar establir una concessió pel tal de que alguna empresa

(preferiblament alguna de Mataró) s'encarregués dels muntatges de totes

les "carpes" que calgués instal·lar al llarg de l'any, o bé comprar-ne

una entre tots els departaments implicats en la seva utilització, i que

seria muntada pels propis serveis de l'Ajuntament, en cada ocasió.

D'altra banda, cal tenir present que en aquest espai també caldria

tenir preparades les intal·lacions, aigua, llum, desaigües, sobretot

pels muntatges dels diferents Circs.

Davant de tot plegat i com a solució preferible, des de la CUP proposem crear un espai polivalent cobert per a activitats de ciutat i de país

(concerts, balls de festa major o de carnestoltes, aplecs castellers,

etc.) combinat amb el nou palau d'esports i que també pugui servir com

a espai firal.

La ubicació d'aquest recinte polivalent cal estudiar-la. En qualsevol

cas, cal garantir que aquest espai s'adeqüi als requisits de seguretat,

disposició d'aparcament, d'accessibilitat, que no perjudiqui al veïnat

i que sigui un edifici sostenible (energies netes).


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


• eltotmataro.cat: La CUP, per un espai polivalent


 

21 de maig de 2007