Mataró: La CUP qüestiona la política sistemàtica de d’enderrocs de cases de cós

Nacional

El grup municipal de la CUP a l'Ajutnament de Mataró ha demanat informació i explicacions al govern municipal sobre la política sistemàttica de concessió de […]

El grup municipal de la CUP

a l'Ajutnament de Mataró ha demanat informació i explicacions al govern

municipal sobre la política sistemàttica de concessió de llicències

d'enderroc d'edificis d'arquitectura tradicional, especialment les

típiques cases de cós. Concretament el regidor de la CUP Xavier Safont-Tria

ha fet una pregunta en el Ple de l'Ajuntament del mes d'octubre i

l'encarregat de respondre ha estat el regidor president de Prohabitatge

sr. Francesc Teixidó (ERC). En la resposta el govern ha

desvetllat que des de l'any 2000 s'han concedit 274 llicències

d'enderroc de cases de cós. El regidor del govern s'ha compromès a

facilitar les dades per escrit, tot i que al cap d'una setmana encara

no les ha fet arribar.


En la rèplica a la resposta del regidor republicà, en Xavier

Safont-Tria ha epiicat que per adaptar els edificis d'aquitectura

tradicional no cal enderrocar-los, i que les peolítiques de

rehabilitació permetrien no perdre la qualitat de vida que dónen

aquestes construccions a nivell paisatgístic, cultural, identitari…


Es dóna la circumstància que la CUP ja havia demanat aquesta mateixa informació el mes de febrer del 2007 i la resposta del llavors regidor d'Urbanisme, sr. Arcadi Vilert (PSC-PSOE) va ser textualment que "El programa informàtic del que disposem actualment per tramitar les

sol·licituds de llicència d’obres no permet extraure la informació que

es sol·licita”.


Les preguntes formulada pel grup municipal de la CUP són les següents:


Pregunta del grup municipal de la CUP sobre la

política sistematica de concessió de llicències d’enderroc

d’edificis d’arquitectura tradicional

La majoria de cases de

cós es van edificar a partir del projecte d’Eixample d’Emili

Cabañes
i Melcior Palau de l’any 1878. L’any 1877 Mataró tenia

censats 17.413 que vivien en 2.747 edificis. El projecte d’Eixample va

preveure la construcció de 4.714 cases de nova planta de baix més pis.

A tombants del segle XX hi ha censats 4.006 edificis, el 81% dels quals

són baix més pis, és a dir, la tradicional casa de cós.

Els darrers anys s’està seguint una política sistemàtica de demolicions

d’edificis d’arquitectura tradicional que són substituïts per blocs de

pisos de formigó. Aquesta política de fets consumats especialment les

típiques cases de còs que han donat identitat especialment als barris

del Centre i l’Eixample, i entre les quals s’hi troben nombroses obres

d’arquitectes (o mestres d’obres) de reconegut prestigi. Segons

l’anterior regidor d’Urbanisme, sr. Arcadi Vilert (PSC-PSOE),

el ritme és d’uns 500 habitatges nous cada any mitjançant aquest

sistema, que ell anomenava “reciclatge”.

Sembla que aquesta

política no és cojuntural, ja que el Pla local d’Habitatge 2005-2015

preveu l’edificació de 305 nous habitatges cada any (3.050 en la

durada del pla) amb la lína d’actuació anomenada “substitució de

teixit vell”.

Tenim la impressió que, si seguim a aquest ritme,

ben aviat caldrà substituïr els senyals vials que indiquen “centre

històric” per d’altres que indiquin “històricament, el

centre”.

És per aquesta inquietud que ens agradaria que se’ns

informi del següent:

Quantes llicències d’enderroc ha

concedit anualment aquest Ajuntament des de l’any 2000?

Quants

habitatges de nova planta s’han construït en els solars resultants

dels enderrocs?

Els responsables de la planificació d’aquesta

estratègia de creixement demogràfic han calculat quantes cases de cós

quedaran a la ciutat un cop s’hagi executat el pla? Ens en poden dir

la xifra?

Al marge del Ple de l’Ajuntament voldriem disposar del

llistat de llicències d’enderroc des de l’any 2000 amb la seva

ubicació, així com el llistat de llicències d’obra de nova planta

en els mateixos indrets.

Mataró, 8 d’octubre del 2007


 


NOTÍCIES DE PREMSA:


 


• El Punt: Mataró ha donat llicències per tirar a terra 274 cases de cós en set anys. La CUP denuncia «la política sistemàtica de demolicions» i la pèrdua d'aquests habitatges típics


• Capgròs.cat: La CUP vol una major protecció de les cases de cós 

19 d'octubre de 2007