Mataró: Debat sobre Mobilitat sostenible al Maresme

Nacional

La recta final de les Jornades "Per un Mataró Habitable" s'ha fet dissabte 18 de novembre al Pati del Cafè Nou. Tl primer tema debatut […]


La recta final de les Jornades "Per un Mataró Habitable"

s'ha fet dissabte 18 de novembre al Pati del Cafè Nou. Tl primer tema

debatut en aquesta darrera jornada ha estat la mobilitat sostenible al

Maresme. Pere Boix, membre de la Coordinadora de Defensa de la Serra Marina, ha explicat l’existència de la Xarxa Maresme, que uneix col·lectius de tota

la comarca i que donà màxima prioritat al tema de la mobilitat.

L’orografia comarcal condiciona les infrastrctures, atès que ens trobem

amb una estreta llenca de plana entre la serralada litoral i el mar

molt urbanitzada i saturada. El model urbanístic desenvolupat al

Maresme ha estat i segueix sent molt agressiu, aquest creixement

desordenat ha afavorit l’ús exclusiu del cotxe particular.

Tenim una xarxa viària dual i insuficient: autopista (carretera

per rics i que sovint també es col·lapsa) i una nacional

col·lapsada que parteix molts municipis.

El transport públic és insuficient i no funciona prou bé. El tren segueix el traçat originari ideat per Miquel Biada,

però manquen connexions amb el Vallès Oriental i la comunicació amb

Girona és més difícil que anys enrere perquè requereix un

transbordament a Maçanet de la Selva de molta estona d’espera.

D’altra banda, s’han agreujat les dificultats per moure’s a peu o en

bicicleta, sobretot perquè la xarxa de camins tradicionals ha estat

destruïda.

El Pla d’Infrastructures de Catalunya, aprovat pel primer govern

tripartit, pretén afegir carrils laterals a l’autopista C-32, la qual

cosa suposa un reconeixement de la manca de voluntat d’abordar el

problema de fons: més carreteres no solucionaran el col·lapse existent,

alhora que això es contradiu amb els principis rectors del Protocol de

Kyoto.

Alternatives des de la Xarxa Maresme


Estan condensades en dos manifestos en què es remarca la idea que la

mobilitat està estretament lligada a l’urbanisme. En aquest sentit

s’exposa que la comarca té un límit, que no pot ser que

l’ordenació urbanística es faci compartimentada des de cada municipi;

per, tant es reclama una visió global, que hauria de sorgir d’una

autoritat supramunicipal disposada a ordenar l’actual desgavell.

L’aposta de futur és la promoció del transport públic, atès que

es més barat, accessible i competitiu que el cotxe particular. Les

propostes desglossades són:

– Recuperar els camins tradicionals i crear carrils bicis.


– Carrils bus a l’autopista


– Busos i trens nocturns


– Intermodalitat i aparcaments a les estacions
Alliberar el peatge de l’autopista i estudiar la possibilitat

d’implantar un peatge públic selectiu a mode d’ecotaxa que reverteixi

en el transport públic.


– Tren orbital que connecti amb el Vallès.


– Trens directes a Girona.

Cobriment de la línia de tren?

En el debat es va parlar, abastament, del servei de ferrocarril que

actualment explota la companyia RENFE i que es va considerar oportú

reclamar-ne el traspàs atès que la proximitat en la gestió, en principi

(tot i aquí no es pot obviar el debat del finançament), sempre

afavoreix l’usuari.

Pel que fa a l’hipotètic cobriment del tren al seu pas per Mataró i al trasllat de la línia de la costa a l’interior, la Xarxa Maresme

discrepa que s’hagi de malbaratar diners en unes obres faraòniques i

aposta per mantenir la línia actual i construir-ne una altra que vagi

paral·lela a l’autopista i que doni servei a tots els pobles de dalt

del baix Maresme fins a Mataró o Arenys de Munt.

20 de novembre de 2006