Mataró: «El Govern insisteix en massificar Cerdanyola»

Nacional

En els punts 18 i 20 de l'ordre del dia del Ple municipal del 2 d'abril, es va aprovar la modificació puntual del Pla General […]En els punts 18 i 20 de l'ordre del dia del Ple municipal del 2

d'abril, es va aprovar la modificació puntual del Pla General

d’Ordenació municipal, relativa a la reordenació de l'àrea

d'equipaments i dotacions d'habitatge públic del carrer Joan Maragall-

ronda Ramon Turró, que comprèn el projecte d'escola bressol “Moli de

Vent”  i la construcció en planta de pisos dotacionals.


La CUP qüestionà la massificació de Cerdanyola i el fet que en una

zona d'equipaments s'hi situïn 40 pisos i, sobretot, que s'emplacin

damunt d'una escola bressol. El regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria,

va explicar que "la ciutat necessita respirar i no ocupar tot l'espai

per tal de no hipotecar les necessitats del futur". Va considerar que

tot i que la ciutat requereix habitatges socials, els pisos projectats

en aquest barri, un barri altament densificat, no es poden considerar

ben bé equivalents a equipaments tal i com vol fer veure el Govern.


La nova escola bressol "Molí de Vent", que entrarà en funcionament el

2011-12, tindrà habitatges dotacionals a sobre i, en aquest sentit,

Conxita Calvo (presidenta de l'Institut Municipal d'Educació) ho va

justificar dient que l'edificació "és un exemple de ciutat compacta que

rendibilitza l'espai amb diversos usos". 

Posteriorment, Ramon Bassas (regidor d'Urbanisme) va justificar la

modificació del Pla General per tal de poder construir pisos

dotacionals de lloguer i va dir que s'havien tingut en compte les

observacions veïnals.

Les afirmacions del Sr. Bassas van quedar en entredit amb la

intervenció de Julián Hernández (Associació de Veïns de Cerdanyola) que

digué que el projecte encara no ha estat presentat a l'Associació de

Veïns de Cerdanyola; alhora, denuncià un sistema abusiu del sòl

disponible al barri, ja que junt amb els altres sectors en projecte hi

ha previstos uns 600 habitatges de nova construcció, la qual cosa

representarà un creixement demogràfic d'uns 1600 habitants en un barri

que actualment ja es troba altament densificat i mancat d'equipaments.

Reclamà que aquest parc  d'habitages públics se situï en altres àrees

de la ciutat i que el solar dels Salesians es destini a zona verda tal

i com demanden els veïns i les veïnes.

Finalment, malgrat les justificacions donades, es posà en evidència que

en cap cas s'han respost les expectatives del veïnat. Conseqüentment,

la CUP va votar en contra de l'aprovació del projecte bàsic de

l’adequació de local i espai lliures d'equipaments per a la l'escola

bressol “Moli de Vent” i, també, en contra de l'aprovació provisional

de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal de la

zona afectada; que, malgrat tot, va ser aprovada amb el vot favorable

del Govern municipal (PSC, ICV-EUiA, Esquerra) i CiU.


Notícies relacionades:


Ajuntament de Mataró 


El Punt


Capgròs

14 d'abril de 2009