Mataró: No a la jornada laboral de 60 hores i més

Nacional

La CUP proposa al Ple que exigeixi la retirada de la “Directiva europea de temps de treball” i garanties de control democràtic per evitar la […]La CUP proposa al Ple que exigeixi la retirada de la “Directiva europea de temps de treball” i garanties de control democràtic per evitar la imposició de l'allargament de la jornada laboral i el trencament dels convenis i la representació col·lectiva dels treballadors i les treballadores.


El 9 de juny els ministres de Treball dels 27 països de la Unió Europea van aprovar un text que representa un retrocés històric de drets socials i liquida una de les principals conquestes de la classe treballadora: la jornada laboral de 48 hores. Ara, gairebé un segle després d’haver-la aconseguit, el Capitalisme vol ampliar el màxim legal a 60/65 hores setmanals. I no és només la brutal prolongació de la jornada, sinó que la seva imposició es fa a través de l'acord individual entre l'empresari i el treballador, la qual cosa trenca els convenis i obvia la representació col·lectiva dels treballadors i les treballadores. La CUP, doncs, demanarà al Ple Municipal que rebutgi aquesta nova directiva.


 Contra la nova jornada laboral europea 45.77 Kb


  


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER REBUTJAR LA DIRECTIVA EUROPEA DEL TEMPS DE TREBALL


El 9 de juny proppassat els ministres de Treball dels 27 països de la Unió Europea van aprovar un text de Directiva europea que autoritza els Estats membres a canviar la seva legislació i permetre acords individuals per allargar la jornada setmanal de treball fins a les 60 hores (65 en el cas dels col·lectius que fan guàrdies, com el personal sanitari i altres). L'única garantia que quedaria al treballador és el descans obligatori d'11 hores. D'aquesta forma, com que el límit de 60 hores s'estableix amb una mitjana de tres mesos, les hores treballades a la setmana podrien arribar fins a 78.

Aquesta Directiva encara ha de passar pel Parlament Europeu per a la seva aprovació definitiva, però, si finalment és aprovada, suposarà


         Un increment del "dumping social" dins la UE, ja que les multinacionals pressionaran els governs per incrementar la setmana laboral per dues vies: l'amenaça de deslocalització i la possibilitat d'implantació sempre que s’augmenti la jornada laboral.


         Utilització de la Directiva Bolkenstein que, encara no està aprovada plenamentm tot i que s'aplica de facto, suposa permetre a les empreses l'aplicació de la legislació laboral del país d'origen dels treballadors i les treballadores que contracti, encara que estiguin en un altre país. Per tant, si un país incrementa la setmana laboral fins a les 65 hores, l’empresa podrà "exportar" treballadors i treballadores a qualsevol punt de la UE i, conseqüentment, aviat veurem diferències en la jornada laboral de més de 25 hores entre uns i altres treballadors i treballadores.


         Els Estats membres podran modificar la seva legislació i permetre que els treballadors arribin a acords individuals amb el seus empresaris sobre la duració de la jornada, fins a un màxim de 60 hores setmanals en casos generals i de 65 en els casos especials com els metges. Aquest temps es computa de mitjana durant tres mesos, cosa que significa que les jornades podran arribar fins a les 78 hores.


         Pèrdua de drets laborals dels treballadors i les treballadores d'ETT, que estaran quatre mesos sense ser considerats assalariats i, per tant, sense cap protecció ni possibilitat d'exigir el compliment de les lleis laborals.

<!–[endif]–>


La "Directiva de temps de treball" representa un retrocés històric de drets socials i liquida una de les principals conquestes de la classe treballadora: la jornada laboral de 8 hores. Ara, gairebé un segle després, el Capitalisme vol ampliar el màxim legal a 60 hores setmanals. I no és només la brutal prolongació de la jornada, sinó que la seva imposició es fa a través de l'acord individual entre l'empresari i el treballador, la qual cosa  trenca els convenis i obvia la representació col·lectiva dels treballadors i les treballadores.


Amb la "Directiva de treball" i, complementàriament, la "Directiva de retorn",  la UE ha posat en evidència el seu caràcter neoliberal i excloent. Aquestes tendències ja es van apuntar en el text del fracassat Tractat de la Constitució Europea i, malauradament,  es mantenen en el Tractat de Lisboa. Tot plegat posa al descobert els greus dèficits democràtics del procés de construcció europea i les repercussions negatives que té per a la classe treballadora, els drets socials i els pobles d'Europa.


Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa que es prenguin els acords següents:


1. Exigir la retirada de la Directiva europea de temps de treball i garanties de control democràtic per evitar la imposició de l'allargament de la jornada laboral i el trencament dels convenis i la representació col·lectiva dels treballadors i les treballadores.


2. Traslladar l’acord a la Federació Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, al Parlament i Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i al Parlament Europeu.


No obstant, el Ple decidirà.


Xavier Safont-Tria i Ramon


Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP


Mataró 27 de juny de 2008

1 de juliol de 2008