Mataró: El regidor de la CUP declina ser present a la rebuda al ministre espanyol Corbacho

Nacional

La CUP ha comunicat a l’Ajuntament, amb el prec d’informar-ne el Sr. Celestino Corbacho, que declina ser present a la rebuda que es farà aquest […]La CUP ha comunicat a l’Ajuntament, amb el prec d’informar-ne el Sr. Celestino Corbacho,

que declina ser present a la rebuda que es farà aquest matí al ministre

espanyol de Treball i Immigració, que signarà al llibre d’Honor i

presentarà el seu Pacte i Pla per a la Nova Ciutadania 2008-2011.


La CUP entén que és el govern de la Generalitat qui s’ha de fer

càrrec de la política i plans que afecten la Nova Ciutadania i que, pel

que fa a la rebuda de ministres espanyols, ho farà de molt bon grat el

dia que vinguin per negociar un procés pacífic cap a la sobirania

nacional dels Països Catalans o que, més endavant, ens visitin com a

convidats.

30 d'octubre de 2008