Mataró: El regidor de la CUP renuncia a cobrar el sou institucional

Nacional

Xavier Safont-Tria, regidor de la Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament de Mataró ha deixat clar que no vol cobrar els 33.674,74 euros bruts anuals que […]Xavier Safont-Tria, regidor de la Candidatura d’Unitat Popular

a l’Ajuntament de Mataró ha deixat clar que no vol cobrar els 33.674,74

euros bruts anuals que li ha assignat l’Ajuntament com a portaveu del

Grup Municipal, i que els donarà a l’organització en la qual milita.

L’assemblea de la CUP, reunida dimarts 3 de juliol del 2007, ha

acordat que la remuneració del regidor anirà íntegrament a la

candidatura i que col·lectivament es decidirà quin ús se’n fa.

Les persones que fomem la CUP de Mataró sempre hem practicat una

militància desinteressada. Estem avesats a pagar quotes, però no a

cobrar diners de l’organització. Els recursos econòmics de la CUP

sempre han sortit de les butxaques de la pròpia militància i, a partir

d’ara, també de l’assignació del Grup Municipal a l’Ajuntament de

Mataró (39.243 euros anuals) i del sou del portaveu.

L’assemblea també ha acordat que si el regidor (o les persones que li

donin suport tècnic) hi han de dedicar hores laborables de la seva

feina, aquestes seran compensades per la CUP. La remuneració es faria

en funció del salari de qui hagués de renunciar a hores de la seva

feina, no en funció dels salaris institucionals de l’Ajuntament.

Aquesta seria una mesura temporal, amb un límit de dos mandats, ja que

tohom a la CUP té la seva feina i ningú de nosaltres vol fer de la

política la seva professió.

En el Ple “del Cartipàs” el regidor Xavier Safont-Tria, des d'una

òptica d'esquerres va defensar que els càrrecs electes que hagin de

deixar la seva feina tinguin un sou, perquè d'aquesta manera es

garanteix que la gent treballadora també pugui participar en la

política institucional. Tot i això, va denunciar que els salaris dels

electes estan molt lluny dels sous de la majoria dels ciutadans de

Mataró.

La CUP també discrepa pel que fa als sous dels càrrecs de confiança del

Govern, que es mouen entre els 73.421 i els 78.135 euros anuals. No

compartim el criteri de designar a dit persones de confiança per

realitzar tasques de gestió, atès que si es tracta d'això, el més lògic

seria que aquests llocs de treball fossin coberts per personal interí o

funcionari, seguint criteris de contractació transparents que

garanteixin la idoneïtat i la competència de les persones destinades a

un càrrec determinat.

I, pitjor encara, si aquests càrrecs de confiança han de tenir

atribucions polítiques, no entenem què fan els regidors i les regidores

del govern a part de donar la cara i cobrar. Entenem, que en qualsevol

cas, les atribucions i les decisions polítiques han d'estar sota la

responsabilitat exclusiva dels polítics i les polítiques, regidors i

regidores, lliurement elegits per sufragi de la ciutadania. Mai

escollits a dit.


CUP de Mataró 4 de juliol de 2007NOTÍCIES DE PREMSA:


• capgros.com: Safont-Tria cedeix a la CUP el seu sou de regidor

4 de juliol de 2007