Matricula’t a la pública, fem xarxa i fem-la única.

Municipal, Nacional

Des del 6 al 20 de març està oberta a Catalunya la preinscripció per al segon cicle d’educació infantil, primària i del 8 al 20 […]


Des del 6 al 20 de març està oberta a Catalunya la preinscripció per al segon cicle d’educació infantil, primària i del 8 al 20 de març per a la secundària. Coincidint amb aquest període, des de la CUP, exposem obertament els motius pels quals defensem l’educació pública i convidem les famílies a escollir aquesta opció.  Pel que fa al primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys, les dates són posteriors i depenen de cada municipi.

Garantir que l’educació arriba a tothom implica gaudir d’una xarxa finançada per l’erari públic que arribi a tots els municipis i barris de forma suficient: una escola de proximitat. La participació i reivindicació d’aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tots els infants puguin gaudir de les mateixes oportunitats de desenvolupament.

En un moment de crisi econòmica on la supervivència de moltes escoles concertades perilla i quan es parla ja de “rescatar” escoles cal posar sobre la taula la possibilitat de convertir  en públiques les escoles concertades, fet que permetria satisfer l’augment de demanda d’escola pública observada els darrers anys. Cal lluitar perquè en cas de baixa preinscripció en alguns centres o sobreoferta en alguns barris, en cap cas la perjudicada sigui l’escola pública. Cal lluitar contra el tancament de línies a l’escola pública. Si s’ha de tancar alguna línia, ha de ser en primera instància a la concertada. Cal caminar decididament cap a un model únic on totes les escoles, amb les seves singularitats, siguin garantia d’igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

Un dels elements que enguany ens preocupa és l’ampliació de l’escletxa social entre escoles. La segregació escolar va cada dia en augment i és un fet al qual cal posar fre. L’única manera de superar-la és la supressió de les escoles selectives, fent que hi hagi un servei públic per a tothom i aplicant polítiques de redistribució de l’alumnat i de compensació en els centres “guetitzats” o estigmatitzats. Això ho aconseguirem fent una aposta clara i massiva per la xarxa pública i no segregadora, que és aquella que acull tot l’alumnat, i per tant és molt més diversa, rica i plural, i fomenta la cohesió social i l’equitat

L’escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat humana i un bé públic. Per això els problemes no s’amaguen sistemàticament, sinó que són coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions. La seva funció és única i exclusivament educativa i social, i no hi ha cap rerefons de supervivència econòmica. És també una escola laica, per a totes. Per això és important defensar i apostar per l’escola pública i garantir que l’oferta és suficient per a totes aquelles famílies que l’escullen com a opció impedint així un transvasament d’alumnat cap a la privada-concertada (que comporta tancament de línies públiques i el manteniment de la doble xarxa). 

Per altra banda, en les escoles públiques les possibilitats d’intervenció i participació de mares i pares és molt més elevat que en altres tipus d’escoles. També el tipus de relació entre famílies i professionals, i dins els mateixos centres educatius, són més horitzontals i democràtiques en els centres públics. És important que l’educació sigui contemplada i compartida per tota la comunitat educativa. Totes en som responsables. I com a comunitat educativa, cal seguir exigint un augment substanciós de recursos en escola pública, ara més que mai, ens calen i caldran més docents i personal de suport, amb condicions laborals dignes i aules menys saturades.

CAP TANCAMENT DE LÍNIA ESCOLAR PÚBLICA
Baixem ràtios
Suprimim concerts

La davallada demogràfica és l’oportunitat per escolaritzar l’alumnat majoritàriament a la xarxa pública, amb ràtios més baixes.
El Departament d’Educació, en canvi, prefereix planificar el tancament de seves línies de les escoles i instituts públics, esgrimint la baixa matrícula.
Davant d’aquesta amenaça de tancament de línies, les famílies opten, per prudència, en preinscriure els seus fills i filles en les escoles concertades, la majoria de titularitat i orientació religiosa, amb quotes que segreguen les famílies de forma clara.
Tancar línies dels centres públics és afavorir la segregació escolar davant la incertesa de la disponibilitat d’una plaça a la xarxa pública. Per això proposem a les famílies que optin per preinscriure els seus fills i filles en l’oferta de centres públics del seu entorn: centres gratuïts, de qualitat pedagògica, laics i democràtics. Només així es farà evident la necessitat de places públiques i evitaran el tancament de línies i obligaran al departament a reforçar la xarxa pública en comptes d’afavorir l’oferta d’escola concertada segregadora. Matricula’t a la pública!

MATRICULACIÓ 0-3

El Departament d’Educació, de forma endèmica,  menysté el primer cicle de l’educació. Un cicle 0-3 dins l’etapa de 0-6 anys, essencial i de caràcter unitari que hauria de formar part del sistema educatiu públic, amb la gestió i finançament que demanda la qualitat educativa. A les deficients ofertes de places s’afegeix sovint una gestió privatitzadora que caldrà revertir amb remunicipalitzacions i creació de centres públics.

La manca  de places pel 0-3 origina greus situacions de desigualtat i equitat arreu de Catalunya.  El dèficit de places obliga a crear criteris d’accés als centres que a la fi són injustos ì la  gratuïtat dels 2 anys ha agreujat encara més  aquest escenari de manca de places en l’accés a un plaça pública, de qualitat, d’escola bressol.

L’accés universal i no obligatori dels infants a l’educació infantil de primer cicle minimitzaria l’efecte de determinades situacions socioeducatives i econòmiques precàries. L’atenció als infants de zero a tres anys en situacions específiques ha d’ avançar en la cobertura de les necessitats educatives i plantejar el reforçament dels serveis educatius de suport, amb una visió d’etapa de 0-6 anys.Des de la CUP defensem la xarxa pública com a xarxa única educativa, de proximitat,  universal, gratuïta, coeducadora, democràtica, laica, no segregadora, inclusiva i de qualitat.

L’Escola Pública necessita una aposta molt més ferma per part de l’administració, en el camí d’un sistema públic i únic, ben finançat, d’escoles públiques arreu del territori. Però l’escola pública també necessita l’aposta ferma i decidida de les famílies: matriculem la nostra infància  a l’Escola Pública, mobilitzem-nos per l’Escola Pública!

1 de març de 2024