Moció contra la Monarquia

Nacional

Moció que la CUP de Girona ha registrat a l’Ajuntament el 22 de maig del 2004 per tal que sigui debatuda en el proper ple […]


Moció que la CUP de Girona ha registrat a l’Ajuntament el 22 de maig

del 2004 per tal que sigui debatuda en el proper ple municipal.

El sotasignant Jordi Navarro-Morera, amb DNI XXXXXXXX-X,en

representació (a efectes d’aquest escrit) de la Candidatura d’Unitat

Popular ( CUP ) de Girona, amb domicili de referència a la plaça

Bell-lloc núm.5 de Girona,17005 i telèfons 972 41 13 21; 626 3214 12.

EXPOSA

Que a causa de l’assistència de l’alcaldessa Anna Pagans al casament

del príncep del Regne d’Espanya del proppassat dissabte 22 de Maig del

2004, al.legant raons protocol·laries i de compromís institucional.Que

donat que l’Ajuntament de Girona ha ofert un regal a la família reial

d’Espanya i l’ha ofert en nom dels gironins i gironine.

Que donat el caràcter marcadament i explicita antidemocràtic de la

institució monàrquica. Que vist el que representa històricament la

dinastia Borbònica per a la memòria històrica de Catalunya.

EN CONSEQÜÈNCIA DEMANA :

Que per part del vostre Grup Municipal es proposi discutir en el Ple

del mes de Juny ,la decisió unilateral que s’ha pres en assistir a

aquest casament i que s’acordi en properes vegades sotmetre-ho a

votació del Ple Municipal.

Que per part del vostre Grup Municipal es plantegi la possibilitat

d’endegar un procés de democràcia participativa en properes ocasions

d’aquesta índole .I que es concreti en la celebració d’un referèndum

ciutadà entre els gironins i gironines.

Que per part dels vostre grup i per higiene democràtica s’insti a

promoure i denunciar el caràcter antidemocràtic que representen les

monarquies i en concret la dinastia Borbònica.

Que finalment, i des de l’Ajuntament de Girona es divulgui entre la

població gironina el que ha representat històricament la monarquia

Borbònica per al poble de Catalunya i la seva llengua i cultura.

A l’espera de veure ateses les nostres demandes us saluda cordialment

Girona, 22 de Maig del 2004

29 d'abril de 2015