Molins: La CUP considera innecessari el viatge de l’alcalde Ivan Arcas (ICV) a Singapur

Nacional

Segons les factures facilitades per l’ajuntament, a petició de la CUP de Molins , el cost del viatge per les arques municipals ha estat de […]Segons les factures facilitades per l’ajuntament, a petició de la CUP de Molins ,

el cost del viatge per les arques municipals ha estat de 3.941,60 € en

concepte de desplaçaments i allotjament. (Veure factures 1 , 2 , 3 )

Segons la mateixa resposta de l’alcalde en el ple municipal del 30

d’abril de 2008 en aquestes jornades han participat els alcaldes de

l’àrea metropolitana i els membres de la Comissió Delegada:

representants d’universitats, de la Generalitat de Catalunya, i dels

sindicats majoritaris.


En el passat ple municipal del 2 d’abril de 2008 des de la CUP vàrem

realitzar una pregunta sobre el viatge de l’alcalde de Molins de Rei

Ivan Arcas i Blanch a Singapur, per participar entre els dies 27 i 31

de gener en unes Jornades d’Estudi del Pla Estratègic Metropolità de

Barcelona.

Segons les factures facilitades per l’ajuntament, a petició de la CUP,

el cost del viatge per les arques municipals ha estat de 3.941,60 € en

concepte de desplaçaments i allotjament. (Veure factures 1 , 2 , 3 )

Segons la mateixa resposta de l’alcalde en el ple municipal del 30

d’abril de 2008 en aquestes jornades han participat els alcaldes de

l’àrea metropolitana i els membres de la Comissió Delegada:

representants d’universitats, de la Generalitat de Catalunya, i dels

sindicats majoritaris.

En aquest viatge d’estudis es tractava de

reflexionar segons l’alcalde sobre les transformacions socials i les

seves implicacions sobre l’espai públic, tot posant l’accent en la

governabilitat, l’espai públic i les polítiques locals que hi

incideixen. El seminari es titulava “Governar els nous espais: entre el

fet local i el global”.

Des de la CUP creiem que és innecessari realitzar aquests tipus de

viatge per les despeses que suposen el desplaçament i allotjament de

tantes persones, ja que si multipliquem els 3.941,60 € per tots els

assistents suposa una quantitat considerable.

Creiem que aquestes jornades es podrien haver realitzat a Barcelona i a

l’hora de conèixer noves experiències en la gestió municipal es pot

convidar a representants de Singapur perquè ho expliquin o utilitzar

mitjans audiovisuals.

Des de la CUP creiem que les administracions han de practicar una

política encaminada a evitar despeses innecessàries per poder dedicar

més diners a polítiques socials i més profitoses pel conjunt de

ciutadans. Per tot això instem a què les Jornades previstes per l’any

2009 no es realitzin als països nordics i es realitzin a la ciutat de

Barcelona.

9 de maig de 2008