Molins: La CUP està treballant perquè l’Ajuntament controli les antenes de telefonia mòbil

Nacional

Des de la CUP de Molins de Rei hem volgut donar resposta a la preocupació ciutadana que han generat algunes antenes de telefonia mòbil instal·lades […]Des de la CUP de Molins de Rei hem volgut donar resposta a

la preocupació ciutadana que han generat algunes antenes de telefonia mòbil

instal·lades en edificis de la vila. El cas més polèmic ha estat la

instal·lació per part de Telefonica de 6 antenes en el terrat de l’Avinguda

València 14-16.


Ens hem reunit en dues ocasions amb la plataforma veïnal i el

regidor Àlex Maymó s’ha reunit en dues ocasions amb el regidor d’activitats

Joaquim Martí (CiU) i amb l’assessor jurídic subcontractat per l’Ajuntament

Josep Maria Prat.


Després de tots aquestes reunions hem pogut constatar que

Telefonica ha posat en funcionament les antenes sense disposar de llicència

municipal, que està actualment caducada degut als incompliments de la

companyia, que malgrat presentar un projecte per col·locar 2 antenes n’han

col·locat 4 de més.


La Diputació de Barcelona ha efectuat medicions en els

edificis colindants obtenint uns resultats molt baixos, entre 0,1 i 0,2. Els

veïns tenen informes i en alguna vivenda els valors arriben a 2,63. Malgrat

tot, la legislació catalana marca el límit recomenable en 19. Aquests límits

són qüestionats per diferents experts mentre que l’altres experts asseguren que

són correctes. Estem davant d’un fenòmen bastant recent i encara no s’ha

demostrat si la instal·lació d’aquestes antenes provoquen efectes negatius en

els veïns i veïnes però tampoc s’ha demostrat que siguin inòqües.


Des de la CUP creiem que cal buscar alternatives a la

instal·lació d’antenes en els nuclis urbans i creiem que l’Ajuntament de Molins

de Rei no ha actuat amb previsió redactant un Pla d’Implantació d’Antenes, cosa

que hagués evitat aquest cas.


Valorem positivament l’expedient sancionador que ha obert

l’Ajuntament contra Telefonica després de la presió veïnal però instem a

l’equip de govern que apliqui mesures cautelars demanant que s’aturin les

emissions de les antenes i que faciliti a l’advocat de la Plataforma Molins

sense Antenes la consulta de l’expedient d’aquest cas.


 


Per últim volem demanar a l’equip de govern que rectifiqui

en la seva forma d’afrontar problemes veïnals i aposti per la col·laboració i

el diàleg amb els molinencs i molinenques que expressen les seves inquietuts i

preocupacions. En aquest cas ha faltat diàleg i transparència per part de

l’equip de govern (ICV, ERC i CiU) i ha estat la CUP qui ha informat en

diferents ocasions als veïns i veïnes.


En els propers mesos seguirem d’aprop com evoluciona la

regularització de les diferents antenes de telefonia mòbil que existeixen en la

nostra vila. Actualment hi ha instal·lades antenes en 10 punts de la nostra

vila, de les quals 5 no disposen de llicència, situació que en alguns casos

perdura des de fa bastants anys.

20 de maig de 2008