Molins: La CUP vota en contra del Pressupost Municipal

Nacional

El passat 23 de gener de 2008 es van aprovar els Pressupostos Municipals del 2008 de l’Ajuntament de Molins de Rei amb el vot a […]


El passat 23 de gener de 2008 es van aprovar els Pressupostos

Municipals del 2008 de l’Ajuntament de Molins de Rei amb el vot a favor

de l’equip de govern (IiE, ERC, CiU) i el vot en contra de l’oposició.

Des de la CUP de Molins vàrem votar en contra perquè entenem que s’augmenta molt

la pressió impositiva cap als vilatans i vilatanes al mateix temps que

no s’augmenten en la mateixa proporció els serveis i les inversions.


Des de la CUP volem destacar en que es basa segons la nostra opinió aquest Pressupost del 2008:

Augment desmesurat de la recaptació d’impostos. L’IBI

augmenta en un 13%. La recaptació per impostos directes augmenta en un

11,9%. La recaptació per les taxes municipals augmenta en un 15%.

Finançament deficient dels ajuntaments. Malgrat

l’augment d’un 15,9%, l’aportació de l’Estat i de la Generalitat

continuen sent insuficients per mantenir els serveis. A més a més, els

ajuntaments han de realitzar serveis que haurien d’anar a càrrec

d’altres administracions. Un exemple d’això és que l’Ajuntament ha de

gastar-se 1.012.000 € en la neteja, reforma i manteniment dels CEIPs

quan la competència d’Educació és de la Generalitat de Catalunya.


 


Intervenció de la CUP en el Ple Municipal


 


Despeses de personal elevades. Enguany les

despeses de personal augmentaran un 15,1% degut a l’increment abusiu

del sous dels polítics i partits polítics entre un 34% i 128%. També es

crearan 11 nous llocs de treball.Poc increment en serveis i inversions.
La despesa en bens corrents

i serveis i inversions només augmenten en 1.111.100 € quan la

recaptació per impostos i taxes augmenta en 2.758.201 €.Despeses massa altes en Guàrdia Urbana.
Considerem excessiu

gastar-se 1.420.116 € en la Policia Local i creiem que s’ha de reduir

els efectius i la despesa en Guàrdia Urbana.

No es vol retornar l’increment de l’IBI a la majoria de les famílies.

Aquest 2008 l’ajuntament recaptarà 1.022.000 € de més per l’augment de

l’IBI. Legalment no es pot bonificar aquest impost però després es pot

retornar mitjançant subvencions. L’equip de govern es nega a aplicar-ho

a la majoria de les famílies.

En definitiva, creiem que es demana un esforç important als vilatans i

vilatanes en forma d’augment abusiu dels impostos però no s’augmenten

en la mateixa proporció els serveis i les inversions sinó que es gasten

en despeses de personal, derivat entre d’altres coses, per l’augment

del sou dels polítics.

25 de gener de 2008