Molins de Rei: La CUP demana més control de l’equip de govern en l’execució de les obres

Nacional

En el ple municipal del 26 de novembre de 2008 la CUP de Molins de Rei va demanar a l’equip de govern que incrementi el […]En el ple municipal

del 26 de novembre de 2008 la CUP

de Molins de Rei va demanar a l’equip de govern que incrementi el control de

l’execució de les obres contractades per l’Ajuntament de Molins de Rei.
Des de la CUP volem

destacar sobretot la mala execució de les obres dels baixos dels pisos Incresa.

Arran de la pavimentació de les places interiors no s’ha aconseguit solucionar

els problemes de filtracions d’aigua en els aparcaments subterranis que ja en

tenien i a més a més han aparegut filtracions en aparcaments que mai n’havien

tingut. Després de tornar a aixecar el paviment de les tres places es va

aplicar una nova solució a base d’un paviment de formigó continu, que no ha

aconseguit solucionar els problemes, ja que actualment en 4 aparcaments hi ha

filtracions d’aigua.


 

L’equip de govern

va encarregar un informe a un arquitecte tècnic extern a l’ajuntament per

determinar qui havia de pagar aquest sobrecost de l’obra i quina solució

s’havia d’aplicar. L’arquitecte tècnic contractat per l’Ajuntament ha

determinat en el seu informe que no ha estat responsabilitat de l’empresa

constructora i per tant l’ajuntament ha de pagar 302.401,61 € (50 milions de

ptes) per les feines realitzades no previstes inicialment.


Des de la CUP no ens creiem el que

s’afirma en aquest informe perquè creiem que el problema ve de lluny, en el

moment de l’execució de l’obra. En aquest tipus d’obres és molt important la

fase de la impermeabilització i van haver-hi diferents problemes tècnics i

meteorològics durant aquests treballs. No creiem que un tècnic que no ha pogut

seguir l’obra durant la seva execució pugui determinar de qui és la

responsabilitat quan el paviment ja està col·locat.


També volem

desmentir les afirmacions del regidor Víctor Puntas en el sentit de que el

regidor de la CUP

no va insinuar en cap moment que l’Ajuntament pagués suborns a tècnics.

Simplement en el ple municipal vàrem deixar clar que en un cas com aquest la

opinió d’un tècnic no és infalible i per tant pot ser equivocada. Això a més a

més seria impossible perquè en els ajuntaments tots els moviments de diners

estan sota control i és impossible que un ajuntament pagui suborns a un tècnic.


Creiem que des de

l’equip de govern han intentat desviar l’atenció del veritable problema, que

son els problemes que han aparegut en les obres municipals, intentant manipular

les paraules del regidor de la CUP.

Nosaltres creiem que hem d’aprofitar aquesta situació per

aprendre dels errors i articular mesures de prevenció per evitar situacions com

la del barri del Canal, perquè un cop el problema està sobre la taula és

difícil determinar els responsables i per desgràcia normalment acaba pagant

l’Ajuntament els sobrecostos.

29 de novembre de 2008