Molins de Rei: La CUP presenta una moció per municipalitzar el servei de neteja

Nacional

En el ple d'avui 26 de maig es debatrà una moció de la CUP de Molins de Rei per municipalitzar el servei de neteja dels […]


En el ple d'avui 26 de maig es debatrà una moció de la CUP de Molins de Rei per municipalitzar el servei de neteja dels equipaments municipals. Actualment s'està portant a terme el procés per adjudicar a una empresa privada aquest servei i la CUP ha sol·licitat que es gestioni directament des de l'Ajuntament i per tant que es deixi "desert" aquest concurs públic.

Moció del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per la municipalització del servei de neteja dels equipaments públics

En l'actualitat, la neteja de la majoria d'equipament públics depenents de l'Ajuntament de Molins de Rei es realitza a través d'una empresa privada, que ha de complir un plec de condicions. Aquest servei, anteriorment, havia estat gestionat directament per l'Ajuntament.

En els últims anys s'han produit diferents conflictes laborals entre les treballadores i l'empresa concessionaria del servei i s'han produit possibles incompliments de les condicions que estaven recollides en el Plec de Clausules. Aquest tipus de conflicte laboral també s'ha reproduït en altres municipis per motius similars als esmentats.

Altres ajuntaments han realitzat ja el pas de tornar a municipalitzar el servei de neteja dels equipament públics perquè es tracta d'un servei en el qual la màquinaria i els materials de consum representen una baixa inversió si ho comparem amb altres serveis externalitzats.

El Conveni Col·lectiu de la Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya recull en la seva última revisió salarial que el salari brut d'un netejador/a és de 916,78 € bruts mensuals. Per tant, doncs, estem parlant d'un sector amb uns salaris força baixos i on el salari net és inferior als 900 €.

Alguns partits polítics presents al Govern de la Generalitat i al Govern Municipal han proposat en els seus programes polítics que el sou mínim interprofessional es situï en els 1.000 € mensuals.

 
Actualment a l'Ajuntament de Molins de Rei no existeix cap personal funcionari o laboral que cobri per sota d'aquesta quantitat proposada però si que alguns treballadors/es de serveis externalitzats no la sobrepassen.

Entenem que les administracions públiques han de vetllar perquè els treballadors i treballadores gaudeixin d'unes condicions laborals dignes, i amb això s'ha d'incloure un salari també digne.

L'Ajuntament de Molins de Rei, en coherència amb la política de personal aplicada a la seva plantilla, ha de garantir també aquestes mateixes condicions laborals i salarials a les treballadores del servei de neteja d'equipaments públics.

Actualment està en marxa el procés per adjudicar aquest servei a alguna de les empreses privades que s'hi han presentat. Malgrat tot, la gestió directa del servei per part de l'ajuntament seria la única garantia per aconseguir un salaris més dignes i per fer complir més fàcilment el plec de condicions del servei.

Per tot això des del grup municipal de la CUP proposem l'adopció dels següents acords:

1- Que l'Ajuntament de Molins de Rei acordi deixar desert el procés d'adjudicació del servei de neteja dels equipaments públics de Molins de Rei.

2- Municipalitzar aquest servei i gestionar-lo directament des de l'Ajuntament assumint l'actual plantilla de treballadors/es del servei.

La CUP insta a l'Ajuntament de Molins de Rei que es solidaritzi amb Udalbiltza

Per altra banda, la CUP de Molins de Rei també ha presentat una moció pel ple d'avui dimecres 26 de maig en la qual es demana a l'Ajuntament de Molins de Rei que es solidaritzi amb les persones imputades en el procés contra Udalbiltza, assemblea de càrrecs electes d'Euskal Herria.
Aquesta moció es basa en el manifest de solidaritat elaborat des dels Països Catalans i que ja ha estat referendat pel plenari d'Arbúcies amb 12 de 13 vots favorables.

27 de maig de 2010