Molins de Rei: 3 mocions de la CUP que es van aprovar ahir al Ple Extraordinari

Nacional

L'Ajuntament de Molins de Rei – es solidaritza amb els encausats per la crema de fotos del rei espanyol – homenatja Lluís Maria Xirinacs – […]L'Ajuntament de Molins de Rei

– es solidaritza amb els encausats per la crema de fotos del rei espanyol

– homenatja Lluís Maria Xirinacs

– aposta per una Catalunya lliure de transgènics.

Aquestes són les 3 mocions de la CUP que es van aprovar ahir al Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Molins de Rei. Les pots consultar als següents documents: mocio_suport_encausats, mocio_xirinacsmocio_transgenics, que inclouen el resultat de la votació.


La primera d’elles es va haver de negociar amb els grups de l’equip de govern per a poder-se tirar endavant. Això va suposar que haguéssim de canviar part del redactat, però per al nostre grup el més important en aquest cas era que s’aprovés que Molins de Rei està amb els encausats per la crema de fotos del rei espanyol i en favor de la llibertat d’expressió, quelcom que vam aconseguir. El portaveu del PSC, Xavi Paz, va preguntar perquè no se'ls va demanar a ells negociar la proposta. La resposta de l'Alex Maymó va ser que degut als plantejaments habituals del PSC en aquests temes i el seu tarannà pro monàrquic, feien inviable un hipotètic acord sense aigualir molt el text. Davant la sorpresa de part dels presents, una regidora socialista es va definir com a republicana i que al seu partit hi havia monàrquics i republicans. L'Alex li va recordar que "la monarquia no s'aguanta sola" i que el PSC és un dels partits que li dóna suport i va qüestionar la coherència d'estar a un partit que defensa just el contrari del que ella diu que vol.


Quan es va tractar la moció d'homenatge a Lluís Maria Xirinacs, el portaveu del PSC va dir que l'ex senador havia estat poc coherent al llarg de la seva trajectoria (curiós que des del PSC es parli de coherència). El comentari del Xavi Paz sobta, ja que Xirinacs va  defensar el mateix tant abans com després de la mort del dictador Francisco Franco, quelcom que no poden dir tots, com el portaveu de la CUP va recordar al mateix ple. D'altra banda, tot i que finalment el PSC es va abstenir, en Xavi Paz va lamentar "que un dia una víctima d'ETA pugui passejar-se per Molins de Rei i trobi una placa a nom de Xirinacs". El regidor del PP, José Luis Serrano, que en aquell moment es trobava al ple, va dir -entre altres coses, alguna d'elles bastant desagradable- que esperava que "l'Ajuntament de Molins de Rei no li dediqui un carrer a aquest pocavergonya".  


D'altra banda, la CUP va donar suport a les mocions d'ERC-AM demanant la supressió dels articles del Codi Penal relatius als delictes contra la corona i els ultratges a Espanya; i el retorn dels papers de Salamanca (també amb el vot a favor del PSC, que tot i així va defensar el paper del govern central en aquest tema,…). Per acabar amb les mocions, la CUP va ajornar fins el mes següent la de 'Catalunya i voltants en bicicleta', per tal de poder consensuar-la amb la resta de grups.


Pel que fa a la resta de punts del Ple, a continuació teniu exposada quina va ser la posició de la CUP (i l'explicació en el cas d'abstenció i vot en contra):


A FAVOR

1) Adhesió al conveni marc de registre (finestreta única)


2) Modificació de la jornada laboral i retribució dels llocs de treball docents de l’escola municipal de música de l’Ajuntament de Molins de Rei.


3) Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut de Molins de Rei.


4) Aprovació de la cessió, gratuïta i a precari, a l’Associació de Veïns del barri de Bonavista el Mas, de l’ús del local situat al carrer Montserrat, 52, baixos 2a, de Molins de Rei.


5) Aprovació de l’Ajut Humanitària a la Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol al Perú: Fase de reconstrucció.


6) Convalidació de les resolucions d'alcaldia en les que s’acorda la concurrència a la convocatòria d’ajuts de l’institut Català d’Energia per la realització d’instal·lacions d’energies renovables a corporacions locals.


7) Convalidació de les resolucions d'alcaldia en les que s’acorda la concurrència a la convocatòria d’ajuts de l’institut Català d’Energia per la concessió de subvencions en el Marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica per l’any 2007.


ABSTENCIÓ


1) Aprovació de les bases d’ajuts de menjador i dels criteris d’adjudicació corresponents al curs escolar 2007-2008.


Pensem que l'Ajuntament està en el bon camí, però que ha de continuar millorant quantitativament aquests ajuts.


2) Proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació en el concurs per procediment obert i tràmit ordinari, per a l’explotació i gestió del Camp de Futbol Municipal Josep Raich de Molins de Rei i del bar-restaurant que s’hi troba.


No estem d'acord en externalitzar una gestió que podria realitzar directament l'ajuntament.


3) Modificació de l’acord sobre nomenament de representants als òrgans col.legiats.


És un simple canvi de càrrecs entre diferents partits de l'equip de govern.


 


EN CONTRA


1) Rectificació error material del punt número 4 del Ple del dia divuit de juliol de 2007 que aprovava una operació de crèdit a llarg termini per la substitució d’operacions preexistents, prevista al pressupost 2007.


Continuem estant en contra d'aquest reagrupament dels crèdits, com ja vam dir a l'anterior ple.


2) Aprovació d’una operació de préstec amb l’Institut Català de Finances amb el que s’instrumenta el cobrament d’una subvenció del Consell Català de l’Esport per a la “Ampliació de vestidors de camp poliesportiu” (Camp de futbol J. Raich).


Ens sembla bé que es millorin les instal.lacions públiques, però no estem a favor del sistema de subvenció a través d'un crèdit, que paga la Generalitat, però que l'Ajuntament és el titular de l'endeutament (quan, a més, el finançament municipal ja està prou malament).


3) Aprovació el calendari de festes locals per al 2008.


Estem a favor d'aprofitar un dels dos dies de festa local per reivindicar dates com el 14 d'abril, dia de la proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià, en comptes de festes religioses que a més, en molts casos, fins i tot es desconeix que s'està celebrant. No ens sembla prou motiu que se segueixin celebrant festes perquè fa molts anys que es fa.


4) Aprovació de la compatibilitat de diversos treballadors municipals.


Per coherència ideològica i com a formació d'esquerres estem en contra de compatibilitzar més d'una feina i més en persones amb alts ingressos, com és el cas del gerent.


5) Aprovació de l'adhesió al conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Molins de Rei.


A la CUP estem molt contents que cada dia la policia espanyola tingui menys competències a la nostra vila i al conjunt del país i esperem que aviat no en tingui cap. El nostre vot hagués estat un altre si els seus substituts, els Mossos d'Esquadra, demostressin ser una policia de proximitat al servei dels ciutadans i ciutadanes, però malauradament, tenim molts exemples de que en comptes d'això s'està mostrant com un cos repressor al servei de les institucions espanyoles i contrari a les expressions independentistes i de l'esquerra transformadora.


A més, a l'acabament del Ple, la CUP fa fer els següents precs i preguntes a l'equip de govern:


1) Pregunta sobre el cost de la nova creu de Terme de la plaça de la Creu


El passat diumenge 23 de setembre es va inaugurar oficialment la nova creu de terme de la Plaça de la Creu després de que l’anterior creu d’origen franquista hagués caigut. En el mes de juliol, en la comissió de Sostenibilitat i Territori, vàrem preguntar quina havia estat la despesa total i ens van informar que fins al moment l’import pujava a uns 45.000 euros aproximadament ja que l’obra no estava acabada del tot.


Per tot això, desde la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) volem preguntar:


1- Quin ha estat el cost total de la nova creu de terme?

2- Quins criteris s’han seguit per adjudicar aquesta obra?

3- A quina empresa o empreses s’ha adjudicat aquesta obra?

4- En quines partides o conceptes està distribuit l’import total de l’obra?

5- De quina partida del pressupost municipal s’han obtingut els diners per pagar aquesta obra?


I per acabar, demanem una còpia dels pressupostos i certificacions relatives a l’obra.

2) Prec referent als plafons per enganxar cartells


Durant el passat mandat de l’ajuntament de Molins de Rei es van instal.lar 30 plafons per enganxar cartells destinat a les entitats de la vila, distribuits per tot el terme municipal. Durant el mes de juliol, des de l’Acord Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya varen enviar una carta demanant a les entitats i organitzacions polítiques que només s’utilitzin aquests plafons a l’hora d’enganxar cartells per evitar que s’embrutin les parets.


Des de la Candidatura d’Unitat Popular veiem positiu l’objectiu de la campanya però creiem que la gran activitat social de la nostra vila i, en conseqüència, la gran quantitat de cartells que es generen fan del tot insuficient el número actual de plafons.


La distribució per zones es aproximadament la següent:

– La Rierada 1

– Sant Bartomeu 1

– La Granja 4

– La Pau, Bonavista 4

– Les Conserves, L’Angel 4

– El Canal 4

– Riera Bonet 1

– Can Graner 1

– Centre vila 8


Per tot això demanem a l’equip de govern que col·loqui com a mínim 20 plafons més, especialment, en el centre vila, lloc on s’enganxen més cartells, per tal de poder complir amb l’objectiu de donar més espais a les entitats per a difondre les seves activitats.


Al Proper ple, en principi el proper dia 31, l'equip de govern les haurà de contestar.

9 d'octubre de 2007