Molins de Rei es solidaritza amb l’esquerra abertzale i demana la derogació de la llei de partits

Nacional

En el ple del 27 de febrer de 2008 s'ha aprovat una moció presentada per la CUP relativa a la suspenció d'activitats decretada per l'Audiència […]


En el ple del 27 de febrer de 2008 s'ha aprovat

una moció presentada per la CUP relativa a la suspenció d'activitats

decretada per l'Audiència Nacional contra Eusko Abertzale Ekintza

(EAE-ANB) i Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK-PCTB).


La moció va ser aprovada per amplia majoria amb el

suport d'IiE (7), ERC (3), CiU (3) i la CUP (1) i amb el vot en contra

de PSC (6) i el PP (1). Per tant doncs, foren 14 vots favorables contra

7 vots en contra.


Els acords foren mostrar públicament el suport de

l'ajuntament a ANB i el PCTB, reafirmar la via del diàleg com a eina

bàsica per la resolució del conflicte, demanar la derogació de la Llei

de Partits i comunicar els acords al Govern Espanyol, al Departament

d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a les dues formacions

afectades.


Des de la CUP valorem molt positivament

l'aprovació d'aquesta moció perquè entenem que com a municipi hem de

mostrar-nos clarament en contra d'una nova vulneració dels drets

fonamentals de part dels ciutadans bascos, posant de manifest que es

tracta d'una nova acció en una ofensiva global contra l'esquerra

abertzale i contra Euskal Herria en general.


Valorem negativament que el PSC de Molins de Rei

es posicionés al costat de les postures més intransigents del PP i

volgués esquivar qualsevol responsabilitat del PSOE i del Govern

Espanyol com a part implicada en el conflicte basc. També lamentem de

nou que des del PSC es vulgui donar lliçons de democràcia a la CUP quan

el Govern Espanyol i el PSOE no estan actuant de la mateixa manera

davant de totes les expressions violentes del conflicte.


El regidor de la CUP, Àlex Maymó

, va recordar al portaveu del PSC que des de la CUP no demanem

condemnes estèrils i tampoc demanem al PSC que condemni les tortures o

els crims del GAL perquè no busquem paraules sinó fets i avui en dia el

Govern Espanyol i el PSOE estan participant en diferents expressions

violentes del conflicte basc com la pràctica de la tortura, la

repressió policial o la conculcació dels drets més fonamentals. Per tot

això, vàrem demanar que es vagi més enllà del debat polític partidista

i es busqui el diàleg necessari entre tots i totes per aconseguir que

en un futur el més immediat possible s'acabin totes les expressions

violentes del conflicte.

28 de febrer de 2008